Våra kurser och utbildningar

 


Trygghetsutbildning Hantera Hot och Våld

Tryggare & säkrare arbetsmiljö - Utbildningar i att hantera hot och våld med teori och praktisk scenarioträning.  

Riskhantering Förebygga och Agera

Utbildningar för att upptäcka, hantera, reducera eller eliminera specifika risker vid olika typer av hotbilder.        &

Affärssäkerhet Bakgrundskontroll och DD

Utbildningar som ger företag metoder för att skydda sig mot ekonomisk förlust och negativ påverkan på varumärket

Krisledning och Krisberedskap

Utbildningar och övningar för att förbereda eller fortbilda en organisation i att hantera påfrestande kriser optimalt och

Maritim säkerhet

Utbildningar som hanterar eller förebygger olika säkerhetsproblem och risker i den Maritima arenan.            

Sjukvård och mental hälsa

Sjukvårdsutbildningar för särskilt utsatta och exponerade tillfällen i tjänsten eller på resa.       

Resesäkerhets- utbildningar

Utbildning för resor i tjänsten och för tjänstgöring som Expat - Uppfyll "Duty Of Care" och Arbetsmiljölagens

HEAT - Hostile Environment Awareness Training

Utbildning för att kunna verka längre tid i högriskområden, exponera sig för faror för att nå ett mål eller

Yrkesutbildning

Utbildning för myndigheter, organisationer och företag i säkerhets- eller utredningsbranschen eller de som vill göra karriär

Specialutbildning

Specialutbildningar exklusivt för Myndigheter och Gothia Protection Groups avtalskunder - GPG On Call              

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 272700

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig