TRYGG 365™ - ABONNEMANG

Ett komplett trygghetserbjudande för er organisation MED FOKUS PÅ ARBETSMILJÖ, trygghet OCH SÄKERHET. 

 RISK OCH BEHOVSANALYS

Vi genomför tillsammans med uppdragsgivaren en analys av verksamheten, lokaler och säkerhetssystem och identifierar alla behov kopplat till arbetsmiljö, säkerhet och trygghet. Vi ser över den psykosociala arbetsmiljön samt behov av säkerhetsteknik, utbildning, handlingsplaner, checklistor och rutiner. Arbetet baseras uppdragsgivarens specifika behov och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter.

 HANDLINGSPLAN OCH RUTINER 

Vi stödjer med framtagande av en handlingsplan och rutiner samt checklistor eller med revidering och uppdatering av befintligt material vid behov. I detta arbete ingår besök på plats på alla verksamhetsställen. 

 ANPASSAD LARMLÖSNING

Vi kan stödja med en översyn av funktionaliteten på befintliga system eller hjälpa er mer nya. Anpassade larmlösningar med personlarm eller larmknapp till smartphone eller dator för både inomhus -och utomhusmiljö. Vi ordnar koppling till larmcentral med polis eller väktarutryckning eller inkoppling till ert befintliga larm- avtal vid utbyggnad. Vi kan även stödja med en översyn av funktionaliteten på befintliga system.

 SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGSPAKET

Skräddarsydda utbildningspaket i hantering av konflikter, hot och våld med kundanpassad teori och praktik som även omfattar åtgärder och agerande vid larm. Ett grundpaket med periodiskt återkommande utbildning ingår i abonnemanget och en rabatt på merbeställningar. 

 LÖPANDE UPPFÖLJNING, REPETITION, UTVÄRDERING OCH ÅTERKOPPLING

Vi genomför periodiskt en revision och uppdatering tillsammans med kund av alla framtagna handlingar och planer. Vi ser även till att utbildningarna är aktuella och uppdaterade med de senaste reglerna, lagarna och aktuella händelser. Efter varje utbildning genomförs en skriftlig utvärdering med alla deltagare som delges kund.

 SUPPORT 7/24-365

Telefonjour med en senior säkerhetskonsult dygnet runt alla dagar och teknisk support på alla larmsystem. Det finns också möjlighet att ha krishanteringsexpert och psykoterapeut på jour vid önskemål.

fakta

  • TRYGG 365™ tecknas som ett abonnemangsavtal med ett behovsanpassat och överenskommet innehåll baserat på önskat upplägg och önskad utbildningsvolym

  • TRYGG 365™ ger kunden en rabatt på alla ordinarie priser och tjänster inklusive extrabeställningar
  • Tillgång till telefonjour med senior säkerhetskonsult alla dagar 7/24 - 365

  • Tillser att kund uppfyller gällande arbetsmiljökrav

 

 

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 225544

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig