Scenarioträning tjänstevapen Glock 17 - Simunition FX®

Nordic Protection Academy kan som enda Nordiska företag erbjuda scenarioträning med Simunition FX® för myndigheter och privata företag.

Att genomföra utbildning och träning med Simunition FX® ger unika möjligheter till realism som inte traditionell vapenutbildning erbjuder. Med komplicerade scenario övas både varseblivning, hotutvärdering, verkan och förmåga att agera under hög stress. Vi riktar oss till alla företag som har personal med tjänstevapen och som vill genomföra realistisk dubbelsidig scenarioträning med möjlighet att utvärdera verkan. Nivån och svårighetsgraden på utbildningen skräddarsys i dialog med beställande kund. 

Utbildningsmetod

Efter en inledande utbildningskontroll avseende kursdeltagarnas förmåga till säker vapenhantering tillämpar vi en mycket realistisk scenarioträning. Kursdeltagarna exponeras för olika situationer där deras förmåga att verka effektivt och säkert prövas. Scenarioträningarna sker med levande figuranter och svåra bedömningsfall hämtade ur verkliga händelser. Alla övingsmoment dokumenteras och utvärderas med hjälp av med actionkamera

Kursmål:

 • Säker vapenhantering - Kursdeltagarna kommer efter avslutad och godkänd kurs ha bevisat sin förmåga att handha sitt vapen på ett säkert sätt.
 • Korrekta bedömningar - Kursdeltagaren kommer efter avslutad utbildning ha ökat sin förmåga att varsebli allvarliga hot om dödligt våld och korrekt bedöma hur detta skall hanteras.
 • Säker vapenverkan - Kursdeltagaren kommer efter avslutad utbildning ha ökat sin förmåga att använda sitt vapen med avsedd verkan och med minsta möjliga risk för tredje man/ oskyldiga åskådare. 
 • Ökad personlig förmåga - Kursdeltagaren kommer efter avslutad kurs ha höjt sin personliga färdighet i att använda och verka med sitt tjänstevapen i pressade situationer.

Instruktörerna

Våra utbildare på denna kurs är erfarna före detta poliser i operativ tjänst och operatörer från Finska och Svenska Försvarsmakten.

 

Information

 • NPA´s utbildare är godkända Simunition FX® instruktörer
 • Vapnet som används på kursen är Glock 17 simunition 
 • Kursen ges endast till myndigheter eller företag med giltig auktorisation för beväpnad personal såsom skyddsvakter och personskyddsväktare.
 • Deltagarna måste ha giltig licens eller giltigt utbildningsbevis på respektive yrkeskategori
 • Deltagarantal minst 4 max 12 elever
 • Två dagars utbildning 16 timmar
 • Dokumentation, kursintyg och ammunition ingår
 • Kostnad 55.000 kr grundkostnad + 4500kr per elev

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig