Nivåtest tjänstevapen Glock 17 - Simunition FX®

Nordic Protection Academy kan som enda Nordiska företag erbjuda ett nivåtest med Simunition FX® i praktisk vapenhantering under stress.

Att genomföra utbildning och prov med Simunition FX® ger unika möjligheter till realism som inte traditionell vapenutbildning erbjuder. Vi riktar oss till alla företag som vill ge sina anställda en möjlighet att se hur de agerar under kraftig stress avseende korrekta bedömningar, verkan och minimal risk för tredje man. Oavsett om ert företag tillhandahåller exempelvis skyddsvakter eller köper denna tjänst så kan vi med detta oberoende nivåtest ge beställaren en uppfattning på indvidens förmåga att varsebli ett hot och verka mot detta på ett säkert och effektivt sätt. Detta ger en optimal möjlighet att värna om både kvalitén på förmågan och samtidigt göra allt för att skydda oskyldiga åskådare eller offer.  

Utbildningsmetod

Efter en inledande utbildningskontroll avseende kursdeltagarnas förmåga till säker vapenhantering tillämpar vi en mycket realistisk scenarioträning. Kursdeltagarna exponeras för olika situationer där deras förmåga att verka effektivt och säkert prövas. Scenarioträningarna sker med levande figuranter och svåra bedömningsfall hämtade ur verkliga händelser. Alla övingsmoment dokumenteras och utvärderas med hjälp av med actionkamera

Kursmål:

 • Säker vapenhantering - Kursdeltagarna skall efter avslutad och godkänd kurs ha prövat sin förmåga att handha sitt vapen på ett säkert sätt.
 • Korrekta bedömningar - Kursdeltagaren skall efter avslutad och godkänd utbildning ha prövat sin förmåga att varsebli allvarliga hot om dödligt våld och korrekt bedöma hur detta skall hanteras.
 • Säker vapenverkan - Kursdeltagaren skall efter avslutad och godkänd utbildning ha prövat sin förmåga att använda sitt vapen med avsedd verkan och med minsta möjliga risk för tredje man/ oskyldiga åskådare. 

Instruktörerna

Våra utbildare på denna kurs är erfarna före detta poliser i operativ tjänst och operatörer från Finska och Svenska försvarsmakten. Vi har också, som enda Nordiska företag, instruktörer med godkänd instruktörsutbildning på Simunition FX® systemet.

 

Information

 • NPA´s utbildare är godkända Simunition FX® instruktörer
 • Vapnet som används på kursen är Glock 17 simunition 
 • Kursen ges endast till företag med giltig auktorisation för beväpnad personal såsom skyddsvakter och personskyddsväktare.
 • Deltagarna måste ha giltig licens eller giltigt utbildningsbevis på respektive yrkeskategori
 • Deltagarantal minst 4 max 12 elever
 • Alla kursdeltagare bedöms individuellt och erhåller ett personligt utlåtande eller förslag på kompletterande utbildning
 • Heldagsutbildning 8 timmar
 • Dokumentation, kursintyg och ammunition ingår
 • Kostnad 35.000 kr grundkostnad + 2500kr per elev.

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig