Trygg på jobbet - Hantera hot & våld i arbetsmiljön

Anpassad utbildning i att hantera hot och våld med teori och praktisk scenarioträning som vi skräddarsyr efter deltagarnas och uppdragsgivarens aktuella hotbild, behov och farhågor.

Vi har stor erfarenhet av att genomföra anpassade utbildningar för olika yrkeskategorier. En utbildning måste kännas relevant och bekant för deltagarna för att få optimal effekt. Vi skräddarsyr utbildningar inom hot och våld där arbetstagarnas upplevelser, erfarenheter och farhågor bemöts och arbetas in i de praktiska övningarna. 

Nyttan för ert företag eller organisation?

Förberedd personal innebär ökat skydd och trygghet och mindre efterverkningar av inträffade incidenter och i och med det även minskade kostnader. Effektiv och bemötande kommunikation innebär att minimal risk för onödiga konflikter och i förlängningen även att ert varumärke inte riskerar att utsättas för negativ publicitet.

Utbildningsmål

 • Säkerhetsmedvetande – En god förmåga att identifiera olika hot samt en förmåga till hälsosam uppmärksamhet och ett ständigt närvarande säkerhetstänkande
 • Effektiv och bemötande kommunikation – Förmåga att tillämpa en tydlig, bemötande och konfliktdämpande samtalsteknik för att effektivt kunna kommunicera i alla lägen
 • Fysisk säkerhet – Kunskap och färdighet att använda larmanordningar/ personlarm, analysera och fastställa flyktvägar samt upprätta distans och skydd med fysiska objekt. Vi lär även ut hur man bör anpassa sig till eventuella kamerasystem för att få rättslig hjälp av dessa vid en incident
 • Hantera våld och hot praktiskt - Förmåga att hantera hotfulla eller våldsamma situationer på ett optimalt sätt
 • Handlingsplan, polisanmälan och rutiner - God kunskap om företagets handlingsplan och rutiner samt kunskap om hur en polisanmälan går till och vad som är viktigt när en sådan upprättas

Våra utbildare på denna kurs har en bakgrund från myndigheter med säkerhetsarbete som huvuduppgift och har en gedigen utbildning i konflikthantering, samtalsteknik och självskydd samt mångårig praktisk erfarenhet i ämnet.

Vem kan delta?

Vi vänder oss både till privatpersoner och till företag eller offentliga instanser som vill förbereda eller fortbilda sin personal eller önskar agera med trygghetsskapande utbildning på redan upplevda negativa erfarenheter.

information

 • Minst 6 max 30 deltagare
 • 5 timmars utbildning
 • Anpassning av utbildningsmaterial och övningar sker i dialog med uppdragsgivaren
 • Dokumentation och kursintyg ingår
 • Genomförs både som företagsanpassad och öppen utbildning
 • Kostnad för företag enligt offert vid förfrågan
 • Kostnad för öppen utbildning 4250 SEK per deltagare

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 272700

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig