Kommunikation och Konflikthantering

Utbildning som ger deltagaren en ökad förmåga till en effektiv kommunikation och konflikthantering

Förmågan till kommunikation och konflikthantering är en viktig faktor i alla organisationer och verksamheter. Att kunna de-eskalera en laddad och potentiellt farlig situation framgångsrikt förutsätter kunskap om kommunikationens dynamik och en effektiv bemötande konflikthantering. På denna utbildning ger vi er kunskap och praktiska metoder för att lyckas med detta. 

Mål med utbildningen

  • Grunder i kommunikation - Grundläggande förståelse för hur mänsklig kommunikation fungerar och vad som påverkar den
  • Effektiv och bemötande kommunikation – Förstå och kunna tillämpa en effektiv och bemötande samtalsteknik
  • Säkerhetsmedvetande - Kunskap och praktiska verktyg för att kunna ha ett högt och effektivt säkerhetsmedvetande
  • Konflikthantering - Kunskap om konflikthantering och konflikreducerande principer
  • Mental hälsa och stresshantering - Förståelse för kroppens reaktioner vid stress och optimala förutsättningar att hantera akut stress.

Utbildningen omfattar både teori och en praktisk scenarioträning där kursdeltagarna får träna på och befästa sina nyvunna kunskaper.

Utbildare

Våra utbildare i Hot och våld har en gedigen kunskap och utbildning i konflikthantering, samtalsteknik och förhandling samt mångårig praktisk erfarenhet i sin tidigare yrkesutövning

Vem kan delta?
Alla företag, organisationer och privatpersoner som vill öka förmågan att kunna kommunicera effektivt och hantera konflikter

Information

  • Minst 6 max 30 personer/grupp
  • 3 timmars utbildningstid
  • Teori och praktiska övningar med skådespelare
  • Dokumentation och kursintyg ingår
  • Kostnad enligt offert vid förfrågan

 

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Öppen utbildning

Utbildning öppen för alla

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig