Sjukvård

Sjukvårdsutbildningar för särskilt utsatta och exponerade tillfällen i tjänsten eller på resa.       

Nordic Protection Academys instruktörer på våra sjukvårdsutbildningar har en omfattande kompetens och erfarenhet från insatser på både hemmaplan och runt om i världen. Akutsjukvård på ambulansen, humanitära och militära insatser i högriskområden samt praktik på några av världens mest drabbade akutmottagningar vad gäller svåra trauman och skottskador. Vi har ett antal specialiserade utbildningspaket för olika situationer och behov. Vi utbildar både på de nyaste rönen och de av erfarenhet mest beprövade metoderna. I vissa av våra sjukvårdsutbildningar erbjuder vi dessutom en anpassad sjukvårdsutrustning som även omfattar pill-packs genom vår medicinskt ansvariga specialistläkare. 

  • FPP™ - FÖRST PÅ PLATS - Utbildning i prehospitalt akut omhändertagande
  • VUXEN HLR MED HJÄRTSTARTARE - Hjärt Lungräddning med hjärtstartare (AED)
  • D HLR - Vidareutbildning hjärt Lungräddning med hjärtstartare (AED) 
  • NPA FPOS BASIC - Att hålla en allvarligt skadad individ vid liv i väntan på transport
  • NPA FPOS INTERMEDIATE - Första omhändertagande när hjälpen dröjer
 

 

 

 

Produkter

Vuxen HLR med hjärtstartare (AED)

Vuxen HLR med hjärtstartare vänder sig till företaget som vill öka möjligheterna att rädda liv vid ett plötsligt hjärtstopp hos egen personal eller kunder. Utbildningen är ett bra komplement till dig som tänker hyra eller köpa hjärtstartare. Målet med utbildningen är att personalen ska känna sig säker i agerandet om någon faller ihop i medvetslöshet. Utbildningen innehåller alla steg som ingår i effektiv Hjärt- Lungräddning tillsammans med hjärtstartare. Från att kontrollera livstecken och larma tills dess att ambulanspersonal[...]

NPA FPOS BASIC - First Person On Sceene

Sjukvårdkurs med fokus på att vara först på plats och kunna stabilisera och klara en svårt skadad patient i väntan på hjälp. Kursen följer den allmänt erkända kursplanen FPOS First Person On Sceene - Basic och genomförs av våra skickliga och erfarna sjukvårdinstruktörer med bakgrund som specialist sjuksköterskor (narkos) på ambulansen eller i intensivvården.  Kursen omfattar följande områden: Patient bedömning - triagering Andning och luftvägsbehandling Basic Life Support Defibrillering Cirkulation och[...]

NPA FPOS Intermediate - First person on sceene

Sjukvårdskurs med fokus på att vara först på plats och kunna stabilisera och klara en allvarligt skadad patient när hjälpen kan dröja. Kursen ger kompetens för hantering av ett brett spektrum av vanliga nödsituationer men även mer avancerade och allvarliga trauman såsom skottskador och explosionsskador Kursen bygger på den allmänt erkända kursplanen FPOS First Person On Sceene - Intermediate där vi lagt till vissa delar. Utbildningen genomförs av våra skickliga och erfarna sjukvårdinstruktörer med bakgrund som specialist sjuksköterskor[...]

D-HLR Utbildning

D-HLR är kursen för alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp. Yrkeskategorier som räddningspersonal, polis, väktare, ordningsvakter, personal i simhallar och liknande bör kunna genomföra D-HLR. Denna kurs ger kompetens att utföra detta samt ett giltigt certifikat.  Kursmål: Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Deltagaren skall efter genomförd utbildning kunna utföra D-HLR enligt gällande svenska riktlinjer Kursinnehåll Konstatera hjärtstopp Larmrutiner HLR HLR-test Användning[...]

FPP™ - Först På Plats utbildning i akut första omhändertagande för personal i publika miljöer

Sjukvårdsutbildning för personal i publika miljöer med fokus på ett första akut omhändertagande vid allvarliga händelser som skottskador, knivskador och skador orsakade av splitter vid explosioner. I nutidens hårda samhällsklimat orsakar grovt våld allt oftare allvarliga och potentiellt dödliga skador. Väpnat våld med svåra trauman som följd är tyvärr inte längre något ovanligt. Nordic Protection Academy har därför tagit fram en anpassad utbildning där vi lär ut hur man genomför ett kvalificerat[...]

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 225544

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig