Kamratstöd och Avlastningssamtal

Krishantering och krisstöd vid traumatiska och påfrestande händelser.

Utbildning för företag och organisationer som vill förbereda sig för att kunna hantera en kris eller allvarlig känslomässigt påfrestande händelse. Olika yrkeskategorier innebär givetvis olika hög exponering för påfrestande och jobbiga incidenter men en kris kan drabba vilken arbetsplats som helst. Plötslig bortgång, olyckor eller andra traumatiska händelser kan påverka både personalen och företagets förmåga att fungera mycket negativt.

Nyttan för er?
Denna kurs ger er möjlighet att förbereda ert företag eller organisation inför en eventuell kris. Därigenom mildras de mentala efterverkningarna om något traumatiskt skulle inträffa vilket i sin tur främjar en god arbetsmiljö och förebygger för sjukfrånvaro och ohälsa. Produktionsstörningar och kostnader för rehabiliteringar och frånvaro minimeras och ni har goda möjligheter att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om krisstöd; AFS 1999:7 (Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd). Är ni redan drabbade av en kris så har denna utbildning ofta både en rehabiliterande och förebyggande effekt.

Utbildningsmål:

 • Kunskap och förståelse – Att kursdeltagaren efter utbildningen har en god förståelse om mänskliga reaktioner och hur en kris fungerar
 • Effektivt kamratstöd – Att kursdeltagaren efter avslutad utbildning kan genomföra ett effektivt och väl fungerande kamratstöd gentemot sina arbetskamrater med en korrekt samtalsteknik och aktivt lyssnande
 • Olika stödformer och avgränsningar – Att kursdeltagaren efter avslutad utbildning har kunskap om olika former av krisstöd och vet när professionell hjälp behövs utöver kamratstödet.

Innehåll

 1. Vad är en kris och hur reagerar vi på den
 2. Praktiska exempel på kamratstödjande ur verkligheten
 3. Krisens förlopp och skeden
 4. Akut psykisk första hjälpen insats – Kamratstödet
 5. Bemötande – aktivt lyssnande – samtalsteknik
 6. Psykiska stödformer – avlastningssamtal – debriefing – defusing – terapi
 7. Att delta i ett avlastningssamtal – hur fungerar det
 8. När behövs professionell hjälp?
 9. Praktiska övningar med lärarstöd

Denna utbildning kan anpassas till ert företags befintliga handlingsplaner, riktlinjer och styrdokument i ämnet eller så hjälper vi er att ta fram sådana om de saknas. Det finns också möjlighet att kombinera denna utbildning med utbildning i hur man hanterar rånsäkerhet, hot eller våld på arbetsplatsen, se vårt övriga kursutbud.

Våra utbildare på denna kurs har en bakgrund från myndigheter med säkerhetsarbete som huvuduppgift och har en gedigen utbildning i krishantering. De har även skarpa erfarenheter av kamratstöd och avlastningssamtal efter olika tjänsterelaterade händelser.

Vem kan delta?
Vi vänder oss till alla företag eller organisationer som vill förbereda sig och sin personal inför eventuella kriser eller de som vi reagera med utbildning på redan upplevda svårigheter.

Information

 • Minst 6 max 20 personer/grupp
 • Utbildningen är 8 timmar och innehåller både teori och praktik
 • Denna kurs erbjuds som företagsutbildning vid förfrågan
 • Boka i god tid, senast två veckor  före utbildningstillfället
 • Utbildningen kan genomföras på ert företag, i NPA´s lokaler i Stockholm eller Göteborg eller på annan plats enligt önskemål
 • Dokumentation och kursintyg ingår 
 • Kostnad enligt offert eller enligt avtal om utbildning

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig