Gruppdynamik för optimal arbetsmiljö

Denna utbildning fokuserar på att stödja arbetsplatser att uppnå en fungerande gruppdynamik med en hälsosam och öppen kultur där friktioner och eventuella problem hanteras optimalt.

Utbildningen fokuserar på att ge deltagarna praktiska verktyg för att kunna hantera svåra och utmanande samtal. Förståelse för hur gruppdynamik fungerar och hur denna kan påverkas på ett konstruktivt och utvecklande sätt. Förståelse för konfliktens dynamik och hur konflikt bör mötas och de-eskaleras. Vi lär också ut hur feedback bör ges och hanteras.

Kursinnehåll

 • Förståelse för grundläggande gruppdynamik
 • Gränser och personlig integritet
 • Kunskap om mänskliga behov kopplat till bekräftelse och uppskattning
 • Kunskap om och förmåga att tillämpa FIRO modellen - FIRO står för Fundamental Interpersonal Relations Orientation och är en teori om grundläggande mellanmänskliga relationer som man ofta hänvisar till när man talar om vad som händer i grupper.
 • Samtalets och konfliktens dynamik – Förmågan att framgångsrikt ta svåra samtal och de-eskalera en begynnande konflikt
 • Kunskap och förmåga att kunna leverera konstruktiv och rak feedback
 • Kunskap om Mental hälsa, stresshantering och mänsklig kommunikation
 • Praktiska övningar med fokus på arbetslagets interna processer och mentala hälsa

Utbildarna på denna på denna kurs har en stor erfarenhet av att jobba med gruppdynam ik, arbetsmiljö, mental hälsa och svåra samtal. På varje kurs deltar minst en utbildad psykoterapeut.

 

Information

 • Inga förkunskapskrav
 • 4-20 kursdeltagare
 • Leds av utbildad psykoterapeut
 • Kurskostnad offereras vid förfrågan

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig