FPP™ - Först På Plats utbildning i akut första omhändertagande för personal i publika miljöer

Sjukvårdsutbildning för personal i publika miljöer med fokus på ett första akut omhändertagande vid allvarliga händelser som skottskador, knivskador och skador orsakade av splitter vid explosioner.

I nutidens hårda samhällsklimat orsakar grovt våld allt oftare allvarliga och potentiellt dödliga skador. Väpnat våld med svåra trauman som följd är tyvärr inte längre något ovanligt. Nordic Protection Academy har därför tagit fram en anpassad utbildning där vi lär ut hur man genomför ett kvalificerat akut första omhändertagande för att klara en allvarligt skadad patient innan hjälp anländer. Under utbildningen används riktig organisk vävnad och skarp sjukvårdsmateriel i realistiska scenario. 

Kursmål:

 • Kunna bedöma och hantera en skottskadad individ och genomföra livsuppehållande åtgärder
 • Kunna bedöma och hantera en splitterskadad individ och genomföra livsuppehållande åtgärder
 • Kunna bedöma och hantera en individ allvarligt skadad av misshandel med vasst eller trubbigt våld och genomföra livsuppehållande åtgärder
 • Kunna identifiera, bedöma och hantera en individ med ett medicinskt problem och genomföra livsuppehållande åtgärder

Exempel på kursinnehåll

 • LABCDE
 • Medicinsk initial bedömning - MIDAS
 • Multipla skadade - Triage - prioritering
 • Skapa fria luftvägar trots trauma i ansikte och andningsorgan
 • Stoppa en katastrofblödning
 • Behandla chock
 • Stabilisera en allvarligt skadad patient
 • Använda CAT - Tourniquet
 • QuikClot förband
 • Hyfin - Cheastseal
 • Blodsmittespray
 • Skillstations
 • Scenarioträning

Instruktörerna

Våra utbildare på denna kurs är legitimerade specialistsjuksköterskor med både nationell erfarenhet från ambulansen och internationell erfarenhet från insatser i krigs -och konfliktområden.

 

Information

 • Förkunskapskrav: Grundläggande första hjälpen kunskaper
 • 8 timmars intensiv och påkostad utbildning med skarp sjukvårdsmateriel och organisk vävnad
 • Minimum 6 max 30 kursdeltagare
 • Dokumentation och FPP™ kursintyg ingår
 • Möjlighet att anskaffa FPP™ Medpack efter avslutad kurs
 • Kurskostnad offereras vid förfrågan

 

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig