D-HLR Utbildning

D-HLR är kursen för alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp.

Yrkeskategorier som räddningspersonal, polis, väktare, ordningsvakter, personal i simhallar och liknande bör kunna genomföra D-HLR. Denna kurs ger kompetens att utföra detta samt ett giltigt certifikat. 

Kursmål:

 • Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.
 • Deltagaren skall efter genomförd utbildning kunna utföra D-HLR enligt gällande svenska riktlinjer

Kursinnehåll

 • Konstatera hjärtstopp
 • Larmrutiner
 • HLR
 • HLR-test
 • Användning av hjärtstartare
 • Förståelse för vikten av regelbunden träning
 • Teamträning med scenarioövningar
 • Luftvägsstopp
 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • Kunna utföra effektiv HLR med tvålivräddarteknik med hjärtstartare

Hjärtsäker Zon

NPA kan hjälpa företaget med att uppfylla alla kriterier för en Hjärtsäker Zon (SS 28000:2015)

 • Rätt utbildningsnivå på personalen
 • CE märkt hjärtstartare, rätt placering och skyltning
 • Beredskap och larmrutiner
 • Anmälan till hjärtstartarregistret
 • Tillgänglighet och underhåll

Instruktörerna

Våra instruktörer på denna kurs är godkända av HLR rådet samt sjuksköterskor med specialistkompetens i narkos och ambulanstjänst

Information

 • Förkunskapskrav för grundkurs D-HLR: Grundkurs i Vuxen-HLR med hjärtstartare senast ett halvår innan kurs
 • Tidsåtgång: Ca 4 timmar
 • Minst 4 max 12 kursdeltagare
 • Repetition minst en gång om året
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning
 • Möjlighet för företaget att uppfylla alla krav för "Hjärtsäker Zon"
 • Kurskostnad 2700kr per deltagare eller enligt avtal om utbildning

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig