Rånsäkerhetsutbildning

Rånsäkerhet - förebygg och hantera rån, våld och hot på arbetsplatsen.

Förebygg och förbered ert företag och er personal inför allvarliga och traumatiska händelser eller reagera med trygghetsskapande åtgärder på redan upplevda negativa erfarenheter med denna kurs. Utbildningen fokuserar på att praktiskt förbereda personalen. Vi ger er verktyg för att effektivt bemöta och hantera en rånsituation eller en våldsam/ hotfull händelse och minimera den fysiska och mentala risken för er personal. 

Utbildningsmetodik

Genom att mentalt och praktiskt ha tränat på en specifik typ av traumatisk och farlig situation undviker man panik och oavsiktligt provocerande reaktioner som kan få ödesdigra konsekvenser. Det är också allmänt känt att efterverkningarna på den psykiska hälsan blir mycket mildare med goda förberedelser och utbildning. Vi tillämpar en mycket realistisk scenarioträning som bygger på faktiska händelseförlopp och visar hur ett rån kan gå till. Detta minskar rädslan och ger kursdeltagaren en god uppfattning om hur denne fungerar i stressade situationer. Det ger också en förståelse och en trygghet om det skulle inträffa på riktigt.

Nyttan för er?

Är ni redan drabbade så har denna typ av utbildning en bevisad rehabiliterande effekt. Genomför ni utbildningen i proaktivt syfte så är nyttan för ert företag en allmän ökad trygghet och säkerhet för personalen och en avsevärd minskad risk för allvarliga eller ödesdigra konsekvenser om ni blir utsatta. Lindrigare mentala efterverkningar bidrar också till en minskad kostnad för rehabilitering eller personalbortfall för sjukskrivning. 

Mål med utbildningen

  • Ökad trygghet och säkerhetstänkande – Att kursdeltagaren får en ökad trygghet på sin arbetsplats och en förmåga att tillämpa ett ständigt närvarande säkerhetstänkande i arbetet.
  • Ökad förmåga att hantera konflikter, våld och hot - Att kursdeltagaren efter utbildningen kan tillämpa en bemötande, avväpnande och konfliktdämpande samtalsteknik och kan agera med högsta säkerhet vid hot och våld
  • Förmåga att agera med optimal säkerhet vid rån - Att kursdeltagaren efter utbildningen kan agera korrekt och säkert under och efter ett rån för att minimera riskerna för sig själv och sina kollegor.
  • Handlingsplan, polisanmälan och rutiner - Att kursdeltagaren efter avslutad utbildning har god kunskap om företagets handlingsplan och rutiner samt kunskap om hur en polisanmälan går till och vad som är viktigt när en sådan upprättas.
  • Kamratstöd – Avlastningssamtal – Att kursdeltagaren efter utbildningen kan genomföra kamratstöd och känner till hur ett avlastningssamtal fungerar.

Vi anpassar utbildningen till ert företags befintliga handlingsplaner, riktlinjer och styrdokument i ämnet eller så hjälper vi er att ta fram sådana om de saknas. Det finns också möjlighet att kombinera denna utbildning med en utökad utbildning i avlastningssamtal för att vårda den mentala hälsan för den som utsatts för rån, hot eller våld, se vårt övriga kursutbud.

Våra utbildare på denna kurs har en bakgrund från myndigheter med säkerhetsarbete som huvuduppgift, bland annat som poliser i yttre tjänst. De har en gedigen utbildning i säkerhet, konflikthantering, samtalsteknik och självskydd samt mångårig praktisk erfarenhet i ämnet.

Vem kan delta?

Vi vänder oss till alla företag som förbereda eller fortbilda sin personal eller vill agera med trygghetsskapande utbildning på redan upplevda negativa erfarenheter.

Information 

  • Minst 4 max 30 personer/grupp
  • Teoretisk och praktisk utbildning, skräddarsys efter behov mellan 5 - 8 timmar
  • Dokumentation och kursintyg ingår
  • Kostnad enligt offert eller avtal om löpande utbildning

 

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 225544

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig