Våldsbejakande Extremism

Förbered er organisation på att förebygga, förstå och upptäcka extremism, radikalisering och terrorism.

Ett allt hårdare samhällsklimat och en samtid med många utmaningar avseende våldsbejakande extremism medför en ökad risk att komma i kontakt med fenomenet i sin dagliga gärning. NPA har tagit fram denna kombinerade föreläsning och workshop för att ge kursdeltagarna optimala möjligheter att förstå problemet, upptäcka oegentligheter och agera i tid med effektiva åtgärder och fördjupad kunskap.

 

Föreläsare

Magnus Sandelin är en prisbelönt journalist som har över femton års erfarenhet av att granska politiskt och religiöst extrema rörelser i Sverige. Han har jobbat med undersökande journalistik för flera medier, och ligger bakom avslöjanden om den jihadistiska miljön som publicerats i bland annat SVT:s Uppdrag granskning, Aftonbladet och Gefle Dagblad. Magnus har även gett ut tre böcker på temat, och är en ofta anlitad föreläsare om frågor som rör extremism och radikalisering. Han har även ingått i det expertråd som var knutet till den av regeringen tillsatta utredningen ”Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism”, och har ett ”Certificate in Terrorism Studies” vid universitet i St Andrews, Skottland. Övriga utbildare har en bakgrund från Polismyndigheten och Försvarsmakten. 

Föreläsning

 • Förstå mekanismerna bakom radikaliseringsprocessen och terrorism
 • Kunna identifiera radikaliserande miljö och tecken på extremism
 • Förstå skillnaden på politisk och religiös extremism
 • Förmåga att agera korrekt vid upptäckt av misstänkt extremism
 • Handlingsplan för att agera förebyggande och proaktivt i organisationen

Workshop

Vi genomför en effektiv workshop som baseras på "Samtalskompassen" utgiven av samordnaren mot extremism. Vi exemplifierar och diskuterar de olika åtgärder som har prövats och analyserar vilka behov, förutsättningar och utmaningar som er organisation står inför och vilka konkreta åtgärder som bör vidtas. Workshopen omfattar både generella, specifika och individberoende förebyggande insatser.

Exempel på innehåll

 • Extremism och terrorism i ett historiskt perspektiv
 • Hur ser hotbilden ut i Sverige
 • Val av måltavlor och modus operandi
 • Fallstudier
 • Tydliga tecken och indikatorer - upptäck misstänkt verksamhet och misstänkta individer
 • Handlingsplan och åtgärder om man misstänker eller upptäcker något?
 • Juridiska utmaningar, svårigheter, möjligheter och begränsningar
 • Psykosociala och säkerhetspolitiska perspektivet

 

Information

 • Tid mellan 3-8 timmar beroende på upplägg
 • Endast teoretisk föreläsning eller föreläsning och workshop om våldsbejakande extremism.
 • Dokumentation och kursintyg ingår
 • Kostnad enligt offert vid förfrågan

Magnus Sandelin

Magnus Sandelin, journalist & författare

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig