Trygg Politiker

Teoretisk och praktisk säkerhetsutbildning för dig som är politiskt aktiv baserad på Säkerhetspolisens utbildningsmaterial, kända fallstudier och allmänna risker som offentlig person.

"En tydligare polarisering i vårt samhälle, ett hårdare debattklimat och en ökad exponering av den enskilda personen. Till det kan tilläggas att hotbilden mot Sverige och svenska intressen har förändrats. Som politiker och offentlig person behöver du i dag tänka på säkerhet ur flera perspektiv" - Källa SÄPO´s Handbok i Personlig Säkerhet.

NPA har tagit fram en anpassad utbildning för individer och grupper med offentliga politiska uppdrag där vi kombinerar teoretisk kunskap med praktiska scenario -och varseblivningsövningar för att ge en optimal utbildningseffekt.

Kursmål:

 • Kunskap och riskanalys - Kunskap om historiken kring utmaningar som politisk aktiv och förmågan att genomföra en egen riskanalys
 • Ökad uppmärksamhet och trygghet  - Förmåga att upptäcka potentiella hot och medverka till en trygg vardag och en arbetsmiljö
 • Ökad säkerhet - Att deltagarna kan agera med största säkerhet före, under och efter en allvarlig säkerhetshotande incident

Exempel på kursinnehåll:

 • Att vara en offentlig person
 • Hotbilden
 • Riskanalys och säkra rutiner
 • Juridik
 • Säkerhetsmedvetande
 • Att tänka på vid möten och sammankomster
 • Undvika IT hot
 • Fallstudier - Varför gick det som det gick
 • Konflikthantering och effektivt bemötande 
 • Fysiska skydd och användning av dessa
 • Hot och våld i arbetsmiljön (AFS1993:03)
 • Upptäck om du är förföljd
 • Agerade vid incident eller attentat
 • Avlastningssamtal och kamrathjälp
 • Att vittna och göra polisanmälan

Våra utbildare på denna kurs har stor erfarenhet av att jobba med individer och grupper där det finns en förhöjd hotbild. De har en ingående förståelse och erfarenhet av de särskilda utmaningar som det innebär att vara en offentligt person, konflikthantering, praktiskt säkerhetsarbete och en kunskap om hur man skall agera vid allvarliga incidenter.

Säkerhetspolisens handbok i personlig säkerhet kan laddas ner HÄR

 

Information

 • Minst 6 max 30 kursdeltagare
 • 5 timmars utbildning
 • Både teoretisk och praktisk utbildning
 • Inga förkunskapskrav
 • Dokumentation och kursintyg igår
 • Kontakta NPA för offert

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 272700

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig