Skolsäkerhetsutbildning - PDV

Utbilda er personal i att agera korrekt och rädda liv vid våld och överfall eller pågående dödligt våld - PDV

Utbildningen grundar sig i de riktlinjer och rekommendationer som skolverket och givit ut och svenska polisens taktik vid PDV - pågående dödligt våld samt det amerikanska konceptet ”Active shooter - Run Hide Fight” där NPA har tagit fram ett Svenskt koncept där vi särskiljer på flykt från det omedelbara hotet som alltid skall göras och evakuering ut ur byggnaden som alltid bör undvikas i det längsta. Förbered och träna personalen i hur de skall agera vid våldsam händelse, överfall, pågående dödligt våld eller terrorattack. Upptäck varningssignaler, förstå psykologi och drivkrafter hos gärningsmannen samt framgångsfaktorer om det värsta tänkbara inträffar. 

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till alla verksamheter som arbetar i en miljö där denna typ av risker måste förebyggas som skola, annan offentlig verksamhet och företag med en kontaktyta mot offentligheten. 

Kursdeltagaren ska efter avslutad kurs kunna:

 • Upptäcka varningssignalerna hos en eventuell gärningsman
 • Förstå psykologi och drivkrafter hos gärningsmannen
 • Arbeta med handlingsplan kopplat till pågående dödligt våld
 • Identifiera en händelse eller gärningsman vid pågående dödligt våld
 • Agera korrekt och ha förståelse för framgångsfaktorer vid pågående dödligt våld
 • Praktiskt kunna tillämpa F.E.G.I.S® konceptet
 • Kunna stoppa en alvarlig blödning orsakad av väpnat våld

Exempel på kursinnehåll

 • Agerande vid pågående dödligt våld
 • Att kunna tillämpa F.E.G.I.S™
 • Tydliga tecken och indikatorer
 • Hur ser hotbilden ut i Sverige
 • Fallstudier och lärdomar
 • Handlingsplan om man misstänker eller upptäcker något
 • Akut omhändertagande av skadad
 • Praktiska övningsmoment med inrymning och nödvärn
 • Scenarioträning med figuranter

Programansvarig på denna utbildning har bakgrund från Polismyndigheten och mycket erfaren på ämnesområdet. Vi har både instruktörer med skarpa erfarenheter från fall med aktiva gärningsmän och instruktörer som har genomfört utbildning i Run - Hide - Fight i USA. 

 

Fakta

 • Utbildningen riktar sig till alla verksamheter som arbetar i en miljö där denna typ av risker måste förebyggas som skola, annan offentlig verksamhet och företag med en kontaktyta mot offentligheten.
 • Vi erbjuder seminarium, föreläsningar eller kompletta utbildningar med teori och praktiska övningar med realistisk scenarioträning
 • Utbildningstiden skräddarsys efter aktuell verksamhets behov mellan 4 och 8 timmar
 • Min 4 max 40 deltagare
 • Dokumentation, utbildningsmaterial och kursintyg ingår
 • Kurskostnad enligt offert eller avtal om utbildning

VARENFEGIS

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 272700

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig