Säker Vardag

Utbildning för individer, grupper eller organisationer när det finns en förhöjd hotbild

Teoretisk och praktisk säkerhetsutbildning bland annat baserad på Säkerhetspolisens utbildningsmaterial.

"En tydligare polarisering i vårt samhälle, ett hårdare debattklimat och en ökad exponering av den enskilda personen. Till det kan tilläggas att hotbilden mot Sverige och svenska intressen har förändrats" - Källa SÄPO´s Handbok i Personlig Säkerhet.

Denna utbildning ger kursdeltagaren metoder och medel att markant öka sin varseblivning, sin uppmärksamhet och sin skyddsnivå. Vi lär ut hur man skall agera, röra sig, planera sin vardag och hur man upptäcker om man är övervakad. Genom att gå denna kurs lär sig deltagaren att undvika onödig och potentiellt farlig exponering och optimera sitt egenskydd. Vid behov kan vi även lära ut enkelt och effektivt självskydd. Vi kan även erbjuda marknadsledande personlarm och andra fysiska skyddsåtgärder.  

Utbildningsmetodik 

På utbildningen varvas teori med praktiska moment och övningar. Vi tillämpar realistisk och väl avvägd scenarioträning som skräddarsys efter varje kunds identifierade hotbild och detta skapar ett ryggmärgsbeteende och handlingsalternativ om en incident inträffar.

Exempel på kursinnehåll

 • Introduktion
 • Hotbild och hotbildsanalys
 • Grunder för att skapa en säker tillvaro
 • Säkerhetsmedvetande
 • Förebyggande åtgärder 
 • Anti surveillance - Upptäck om du är övervakad
 • Åtgärder vid incident
 • Avvärja omedelbara hotet
 • Kroppens reaktioner under stress
 • Viktigt vad gäller signalement och förhör
 • Hur man upprättar en polisanmälan
 • Scenarioträning

Vi anpassar denna utbildning och utbildningstiden helt efter varje kunds unika behov. Vi kan också stödja med framtagande av handlingsplaner, riktlinjer och styrdokument i ämnet eller så anpassar vi efter företagets befintliga handlingar. 

Våra utbildare på denna kurs har en mångårig erfarenhet av att jobba med utsatta individer och grupper vid olika hotsituationer. Både med fysiska skydd och med personskydd i Sverige och utomlands. 

Information

 • Utbildningen skräddarsys helt efter varje kunds unika behov och aktuell hotbild
 • Utbildarna har lång erfarenhet av att jobba med utsatta individer och grupper samt med incidenthantering och personskydd
 • Kurskostnad enligt offert vid förfrågan

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig