Säker Redaktion

Utbildning för tidningsredaktioner och förläggare som vill förebereda sig mot överfall eller bemöta redan uppkomna säkerhetsproblem.

Urskillningslösa attacker mot redaktioner och journalister som fått negativ uppmärksamhet i olika kretsar är ett synnerligen allvarligt säkerhetsproblem och en stor tragedi. Nordic Protection Academy har därför tagit fram en utbildning där vi efter dialog och analys av kundens faktiska förutsättningar skapar en hälsosam medvetenhet samt ökad säkerhet och trygghet. Skyddsnivån ökas markant med både ändrade rutiner, ökad uppmärksamhet och fysiska åtgärder. 

Kursen innehåller både terori, praktik och realistiska övningsscenario

Kursmål:

 • Ökad uppmärksamhet och trygghet  - Att deltagarna efter avslutad kurs har fått förmåga att upptäcka potentiella hot och medverka till en trygg arbetsmiljö
 • Ökad säkerhet - Att deltagarna kan agera med största säkerhet före, under och efter en allvarlig säkerhetshotande incident
 • Sjukvårdsutbildning - Att deltagarna efter avslutad kurs kan utföra självhjälp eller hjälpa en kollega som är skadad

Exempel på kursinnehåll:

 • Hotbilden
 • Case-studies - Varför gick det som det gick
 • Hälsosam misstänksamhet och säkra rutiner
 • Konflikthantering och effektivt bemötande 
 • Fysiska skydd och användning av dessa
 • Hot och våld i arbetsmiljön (AFS1993:03)
 • Upptäck om du är förföljd
 • Klara attacken
 • Första hjälpen vid allvarligt trauma
 • Avlastningssamtal och kamrathjälp
 • Att vittna och göra polisanmälan

Våra utbildare på denna kurs har en bakgrund som operativa Poliser i yttre tjänst och Militärer med skarpa erfarenheter. De har en ingående förståelse och erfarenhet av förhandling, konflikthantering, praktiskt säkerhetsarbete och en kunskap om hur man skall agera vid allvarliga incidenter.

Sjukvårdsutbildningen genomförs av rutinerade sjuksystrar med stor erfarenhet av allvarliga trauman. 

 

Information

 • Minst 6 max 26 kursdeltagare
 • 8 timmars utbildning
 • Både teoretisk och praktisk utbildning
 • Inga förkunskapskrav
 • Dokumentation och kursintyg igår
 • Kontakta NPA för offert

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig