Säker Bostad

Utbildning när det finns en hotbild för att komplettera fysiska skyddsåtgärder och ytterligare öka skyddseffekten i hemmamiljön.

Denna utbildning är ett bra komplement till övriga skyddsåtgärder när det finns en identifierad hotbild. Genom moderbolaget, Gothia Protection Group, kan vi erbjuda marknadsledande personlarm, saferooms, larmsystem och andra fysiska förstärkningsåtgärder 

Utbildningsmetodik 

På utbildningen varvas teori med praktiska moment och övningar samt träning på på befintliga skyddssystem. Vi tillämpar realistisk och väl avvägd scenarioträning som skräddarsys efter varje kunds identifierade hotbild.

Exempel på kursinnehåll

 • Introduktion
 • Hotbild och hotbildsanalys
 • Grunder för att skapa en säker tillvaro
 • Larmsystem
 • Olika typer av skyddsåtgärder
 • Åtgärder vid incident
 • Avvärja omedelbara hotet
 • Anti surveillance
 • Skyddsutrustning
 • Sjukvårdsutrustning
 • Kroppens reaktioner under stress
 • Förebyggande åtgärder och säkerhetstänkande
 • Scenarioträning


Vi anpassar utbildningen och utbildningstiden helt efter varje kunds unika behov. Vi kan stödja med framtagande av handlingsplaner, riktlinjer och styrdokument i ämnet eller så anpassar kursen vi efter befintliga handlingar. 

Våra utbildare på denna kurs har en mångårig erfarenhet av att jobba med utsatta individer och grupper vid olika hotsituationer. Både med fysiska skydd och med personskydd i både Sverige och utomlands. 

Information

 • Utbildningen skräddarsys helt efter varje kunds unika behov och aktuell hotbild
 • Utbildarna har lång erfarenhet av att jobba med utsatta individer och grupper och med incidenthantering och personskydd
 • Kostnad enligt offert vid förfrågan

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig