REO™ - Riskminimering Explosiva objekt

Har ert företag eller organisationen verksamhet där ni riskerar att påträffa potentiellt livsfarliga explosiva objekt?

Varje år så upptäcks en mängd objekt såsom granater, utrustning och effekter med militärt ursprung, restprodukter från sprängarbeten eller vapen och ammunition i samhället. Detta händer både ute i offentligheten och i olika företags verksamhet, tex vid avfallshantering och på återvinningsstationer. Detta exponerar de som kommer i kontakt med objekten för stora risker och orsakar samtidigt stopp i produktionen för det drabbade företaget.        

För att kunna möta och hantera denna risk har så har NPA har tagit fram en riskminimeringsutbildning där fokus ligger på en ökad kunskap om olika typer av potentiellt farliga objekt, säkerhetstänkande och riskmedvetenhet. Vi lär ut rätt agerande och anpassade åtgärder vid fynd för att en incident med explosiva objekt skall kunna hanteras så säkert som möjligt.

Mål med utbildningen

  • Ökad riskmedvetenhet och kunskap - En gedigen kunskap om förekommande explosiva objekt och en ökad förmåga till säkerhetsmedvetande och uppmärksamhet för att kunna upptäcka potentiellt farliga objekt i tid.
  • Rätt och säkra åtgärder - Att kunna genomföra korrekta åtgärder vid fynd av explosiva objekt för att skapa förutsättningar för ett optimalt skydd och avspärrning
  • Effektiv samverkan - Att veta hur man skall larma och kunna bidra med ett så bra underlag som möjligt till polisens bombskydd och veta hur denne skall förmedla detta i syfte att underlätta Polisens riskbedömning, röjning eller avtransport.

Denna utbildning ger inte kompetens eller behörighet att själv hantera eller röja påträffade explosiva objekt - Det är alltid Polisens ansvar och kräver mycket omfattande resurser och utbildning. Om ett misstänkt objekt påträffas så ring alltid 112. 

Vem kan delta?
Vi vänder oss till alla som löper en förhöjd risk att exponeras för potentiellt farliga explosiva objekt i sin yrkesroll. Ingen förkunskap är nödvändig

Våra utbildare

Utbildarna på denna kurs är mycket erfarna före detta militära ammunitionsröjare med många skarpa erfarenheter från både nationella och internationella uppdrag.
 

Information

  • Minst 6 max 24 personer/grupp.
  • Utbildningen är ca 4 timmar och innehåller både teori och praktik
  • Vid behov kan utbildningen genomföras i två omgångar samma dag
  • Boka i god tid, senast två veckor före utbildningstillfället 
  • Dokumentation, minneskort och kursintyg ingår
  • Kurskostnad enligt offert eller avtal om utbildning

 

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig