RESESÄKERHETSUTBILDNING - IN PERSON TRAINING

För företaget som har verksamhet eller tjänsteresor i länder och regioner med någon eller några förhöjda risker för sina anställda.

Denna utbildning erbjuder en fördjupning av grundläggande kunskaper i resesäkerhet och omfattar moduler som ger möjlighet att vara förberedd även om det finns en förhöjd risk att exponeras för en eller flera typer av hot och incidenter. Utbildningen kan anpassas efter önskemål och kan även omfatta verksamhetens resepolicy, rutiner och reseförsäkringar.

Utbildningsblock

 • INTRODUKTION OM SÄKERHET PÅ RESA
 • PLANERING OCH FÖRBEREDELSER
 • SÄKERHET VID FÖRFLYTTNING OCH TRANSPORTER
 • HOTELL OCH BOENDESÄKERHET
 • HÄLSA OCH SJUKDOMAR PÅ RESAN
 • HOTBILD OCH EGEN RISKANALYS
 • INFORMATIONS OCH IT SÄKERHET PÅ RESAN
 • AGERANDE VID ALLVARLIGA INCIDENTER
 • HANTERA EN FÖRHÖJD RISK FÖR RÅN, HOT OCH VÅLD
 • HANTERA EN FÖRHÖJD KIDNAPPNINGSRISK
 • FÖRSTA HJÄLPEN, UTBILDNING OCH TRÄNING

Instruktörerna

Våra utbildare på denna kurs har lång tjänstgöring i Försvarsmakten bakom sig och är mycket vana resenärer med stor erfarenhet av både affärsresor, arbete i riskzoner och privata resor i alla världsdelar. 

Information

 • 4 timmar som komplement till "Duty of care" alternativt 8 timmar omfattande både level 1 och 2
 • Innehåller både teori och praktik
 • Dokumentation, handbok, checklistor och kursintyg ingår
 • Kostnad enligt offert vid förfrågan

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig