RESESÄKERHETSUTBILDNING - EXTENDED TRAVEL SAFETY AND SECURITY TRAINING

För företaget som har affärsresor till länder med förhöjd eller hög risk att drabbas av antingen brott, sjukdom, olyckor, kidnappning eller överförda hot från t.ex terrorism.

Denna utbildning erbjuder både praktisk träning och en fördjupning av grundläggande kunskaper i resesäkerhet och en möjlighet att vara förberedd även om det finns en förhöjd risk att exponeras för en eller flera typer av hot och incidenter. Utbildningen anpassas efter önskemål och vi kan även lägga in företagets resepolicy och rutiner samt reseförsäkringar i utbildningen. 

Utbildningsblock

 • INTRODUKTION OM SÄKERHET PÅ RESA
 • PLANERING OCH FÖRBEREDELSER
 • SÄKERHET VID FÖRFLYTTNING OCH TRANSPORTER
 • HOTELL OCH BOENDESÄKERHET
 • HÄLSA OCH SJUKDOMAR PÅ RESAN
 • HOTBILD OCH EGEN RISKANALYS
 • INFORMATIONS OCH IT SÄKERHET PÅ RESAN
 • AGERANDE VID ALLVARLIGA INCIDENTER
 • HANTERA EN FÖRHÖJD RISK FÖR RÅN, HOT OCH VÅLD
 • HANTERA EN FÖRHÖJD KIDNAPPNINGSRISK

Praktiska moment - "Skillstations"

 • PRAKTISK UTBILDNING FÖRSTA HJÄLPEN
 • PRAKTISK ÖVNING HANTERA RÅNFÖRSÖK
 • PRAKTISK ÖVNING - UPPTÄCK ÖVERVAKNING
 • PRAKTISK ÖVNING SÄKER FÖRFLYTTNING

Utbildningsmetodik

Vi varvar teori med praktik för att optimera utbildningen och ge deltagarna både kunskap och en praktisk trygghet. Vi simulerar även ett antal olika allvarliga situationer för att ge deltagarna en uppfattning om hur de reagerar och skapa en mental förberedelse.

Sjukvårdsutbildningen

Sjukvårdsutbildningen genomförs av erfarna ambulanssjukvårdaret.

Instruktörerna

Våra utbildare på denna kurs har lång tjänstgöring i Försvarsmakten bakom sig och är mycket vana resenärer med stor erfarenhet av både affärsresor, arbete i riskzoner och privata äventyr.

Information

 • 1-2 dagars utbildning
 • Innehåller både teori, praktik och "skillstations" med sjukvård och scenarioträning
 • Dokumentation, handbok och kursintyg ingår
 • Resesjukvårdsväskan som används kan köpas efter avslutad utbildning
 • Kostnad enligt offert vid förfrågan

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig