RESESÄKERHET - T3S® INTERMEDIATE

För företaget som har affärsresor till länder med medium risk att drabbas av antingen brott, sjukdom, olyckor eller kidnappning eller överförda hot (ex terrorism).

Landet eller området är någorlunda politiskt stabilt, det finns bitvis fungerande infrastruktur och det finns tillgång till sjukvård inom max en timma. Det kan dock röra sig om bristfällig kvalitré på sjukvården eller lång responstid på räddningstjänster. Förhöjt hot om kidnappning eller förhöjd risk för allvarlig olycka eller kroppsskada kan också innebära att resmålet hamnar i nivån medium. 

Exakt vilka länder och resmål som kvalificerar för denna nivå varierar och en fullständig riskanalys är grunden för att hitta rätt nivå på utbildningen.

Utbildningsmål:

  • Grunder - Kunskap om vad man behöver göra innan, under och efter resan för att resa säkert och effektivt, utrustning och åtgärder.
  • Safety - Kunskap om risker vid boende och transporter, brandsäkerhet, olycksrisker, hälsorisker och sjukvårdutbildning för att ge en förmåga att agera om något inträffar.
  • Security - Kunskap om bedrägerier, aktuellt säkerhetsläge och hotbild. Hur man skall agera för att undvika problem och hur man gör om man blir drabbad. Praktisk färdighet i att hantera överfall och rånförsök samt hur man minimerar risk för kidnappning.
  • Survival - Kunskap och praktisk färdighet att agera i extrema lägen till exempel vid naturkatastrofer eller vid en terrorattack.

Utbildningsmetodik

Vi varvar teori med praktik och scenarioträning för att optimera utbildningen och ge deltagarna både kunskap och en praktisk trygghet. Vi simulerar även ett antal olika allvarliga situationer för att ge kursdeltagaren en uppfattning om hur denne reagerar och skapa en mental förberedelse.

Sjukvårdsutbildningen

Sjukvårdsutbildningen genomförs av legitimerade specialistläkare och sjuksystrar med både militär och humanitär utlandserfarenhet. I T3S intermediate omfattar den D-HLR, kvalificerad första hjälpen samt utbildning på resesjukvårdsväska modell medium och medicin pack. 

Instruktörerna

Våra utbildare på denna kurs har lång tjänstgöring i Försvarsmakten bakom sig och är mycket vana resenärer med stor erfarenhet av både affärsresor, arbete i riskzoner och privata äventyr. 

 

 

Information

  • Kursen är 16 timmar, genomförs antingen som internat eller två dagspass
  • Kan genomföras i våra lokaler i Göteborg eller Stockholm, i ert företags lokaler eller annat ställe enligt önskemål
  • Kursen innehåller både teori och praktik
  • Dokumentation, minneskort, checklistor och kursintyg ingår
  • Resesjukvårdsväska och medicinpack kan köpas efter avslutad utbildning
  • Kurskostnad enligt offert vid förfrågan

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 225544

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig