RESESÄKERHET - T3S® BASIC

För företaget som har affärsresor till platser med obetydlig eller låg risk att drabbas av antingen brott, allvarlig sjukdom, olyckor eller kidnappning.

Självklart kan man ha otur och drabbas av allvarliga incidenter vart som helst i världen men denna utbildning är för resande till områden med fungerande myndigheter, infrastruktur och kommunikationer och där det finns tillgång till kvalificerad sjukvård och fungerande räddningstjänst med kort responstid. Ingen eller låg risk för terrorism och kidnappning.  

Exakt vilka länder och resmål som kvalificerar för denna nivå varierar och en fullständig riskanalys är grunden för att hitta rätt nivå på utbildningen.

Utbildningsmål:

  • Grunder - Kunskap om vad man behöver göra innan, under och efter resan för att resa säkert och effektivt, utrustning och åtgärder.
  • Safety - Kunskap om risker vid boende och transporter, brandsäkerhet, olycksrisker, hälsorisker och sjukvårdutbildning för att ge en förmåga att agera om något inträffar.
  • Security - Kunskap om bedrägerier, aktuellt säkerhetsläge och hotbild. Hur man skall agera för att undvika problem och hur man gör om man blir drabbad av brott, överfall eller kidnappningsförsök
  • Survival - Kunskap och praktisk färdighet att agera i extrema lägen till exempel vid naturkatastrofer. 

Utbildningsmetodik

Vi varvar teori med praktik och scenarioträning för att optimera utbildningen och ge deltagarna både kunskap och en praktisk trygghet.

Sjukvårdsutbildningen

Sjukvårdsutbildningen genomförs av legitimerade specialistläkare och sjuksystrar med både militär och humanitär utlandserfarenhet. I T3S basic omfattar den D-HLR och första hjälpen samt utbildning på resesjukvårdsväska bas och medicin pack. 

Instruktörerna

Våra utbildare på denna kurs har lång tjänstgöring i Försvarsmakten bakom sig och är mycket vana resenärer med stor erfarenhet av både affärsresor, arbete i riskzoner och privata äventyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Information

  • Kursen är 8 timmar
  • Kan genomföras i våra lokaler i Göteborg eller Stockholm, i ert företags lokaler eller annat ställe enligt önskemål
  • Kursen innehåller både teori och praktik
  • Dokumentation, checklistor och minneskort samt kursintyg ingår
  • Resesjukvårdsväska och medicinpack kan köpas efter avslutad utbildning
  • Kurskostnad enligt offert vid förfrågan

 

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 225544

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig