RESESÄKERHET - T3S® ADVANCED

För företaget som har affärsresor till länder med hög risk att drabbas av antingen brott, sjukdom, olyckor, kidnappning eller överförda hot från t.ex terrorism.

Det kan vara ett post-konflikt område eller är politiskt instabilt men inte en konflikt eler krigszon. Dåligt eller ingen fungerande infrastruktur och det finns inte tillgång till kvalificerad sjukvård inom max en timma. Förhöjt eller högt hot om kidnappning, terrorism eller hög risk för allvarlig olycka eller kroppsskada kan också innebära att resmålet hamnar i nivån advanced. 

Exakt vilka länder och resmål som kvalificerar för denna nivå varierar och en fullständig riskanalys är grunden för att hitta rätt nivå på utbildningen.

Utbildningsmål:

  • Grunder - Kunskap om vad man behöver göra innan, under och efter resan för att resa säkert och effektivt, utrustning och åtgärder.
  • Safety - Kunskap om risker vid boende och transporter, brandsäkerhet, olycksrisker, hälsorisker, risker orsakade av explosiva objekt som tex minor och sjukvårdsutbildning för att ge en förmåga att agera om något inträffar.
  • Security - Kunskap om bedrägerier, aktuellt säkerhetsläge och hotbild. Hur man skall agera för att undvika problem och hur man gör om man blir drabbad. Praktisk färdighet i att hantera förhandlingssituationer, överfall och rånförsök samt hur man minimerar risk för kidnappning. 
  • Survival - Kunskap och praktisk färdighet i hur man agerar i extrema situationer som till exempel en naturkatastrof, terrorattack eller bortförd och sen behöver fly. Praktisk färdighet att röja sig ur minerade områden.

Utbildningsmetodik

Vi varvar teori med praktik och scenarioträning för att optimera utbildningen och ge deltagarna både kunskap och en praktisk trygghet. Vi simulerar även ett antal olika allvarliga situationer för att ge kursdeltagaren en uppfattning om hur denne reagerar och skapa en mental förberedelse.

Sjukvårdsutbildningen

Sjukvårdsutbildningen genomförs av legitimerade specialistläkare och sjuksystrar med både militär och humanitär utlandserfarenhet. I T3S intermediate omfattar den D-HLR, kvalificerad första hjälpen samt utbildning på resesjukvårdsväska modell advanced och medicin pack. 

Instruktörerna

Våra utbildare på denna kurs har lång tjänstgöring i Försvarsmakten bakom sig och är mycket vana resenärer med stor erfarenhet av både affärsresor, arbete i riskzoner och privata äventyr.

 

 

Information

  • Kursen är 24 timmar, genomförs antingen som tre dagspass eller internat
  • Kan genomföras i våra lokaler i Göteborg eller Stockholm, i ert företags lokaler eller annat ställe enligt önskemål
  • Kursen innehåller både teori och praktik
  • Dokumentation och kursintyg ingår
  • Resesjukvårdsväska och medicinpack kan köpas efter avslutad utbildning
  • Kurskostnad enligt offert vid förfrågan

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 225544

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig