Resesäkerhet

Utbildningar som ger resenären optimala förutsättningar för en trygg, säker och effektiv affärsresa.                 

Utbildningar som ger resenären optimala förutsättningar för en trygg, säker och effektiv resa i tjänsten. Säkra, trygga, friska och effektiva medarbetare på resande fot är både en viktig parameter för organisationen och bra personalvård. Våra resesäkerhetsutbildningar ger er optimala förutsättningar för att lyckas med detta. Hur komplicerat det är att resa säkert och vilka utmaningar som resenären kan möta varierar givetvis beroende på resmål. Sant är dock alltid att den som är väl förberedd med en bra planering, rätt utrustning, rätt kunnande och rätt träning har ett optimalt utgångsläge.

T3S® - TRAVELLER SAFETY, SECURITY AND SURVIVAL

  • SAFETY - Säkerhet vid Transport, Brandskydd, Sjukvårdsutbildning, Olycksrisker
  • SECURITY - Skydd mot Bedrägerier, Våld, Rån, Överfall, Stöld, Annan kriminalitet
  • SURVIVAL - Att överleva extrema situationer t.ex Naturkatastrofer eller Fångenskap

Vi på Nordic Protection Academy är experter på resesäkerhet och levererar utbildningar som bygger på ett stort kunnande, noggranna analyser och framförallt omfattande självupplevda erfarenheter. Vi har rest runt jorden och i alla världsdelar, färdats i högriskområden och jobbat i krigszoner. Vi förmedlar kunskap om fysiska faror, bedrägerier, kulturella skillnader och medicinska risker. Vi lär ut vad man bör och inte bör göra i alla situationer och en mängd bra tips för att underlätta resan. Alla utbildningar innehåller också en praktisk sjukvårdsutbildning och recept på lämpliga reseapotek genom vår medicinskt ansvariga läkare. NPA har resesäkerhetsutbildningar i tre olika nivåer:

Vid en inledande dialog med kund genomförs en analys av företagets resebehov, resmål och rutiner. Därefter rekommenderar vi en lämplig utbildningsnivå med eventuella tillägg eller ändringar. Vid analysen undersöker vi följande parametrar:

För företag som har personal på resande fot över tiden och vill ha en komplett helhetslösning vad gäller resesäkerhet så erbjuder vi vårt T3S® PROGRAM:

 

 

”HEAT3S rekommenderas. Utbildare som varit med och sett saker och vet vad som verkligen händer och fungerar."

Anders Ståhl

Säkerhetskoordinator JULA AB

 

Arbete i riskzon?

 

 

Vi skiljer på resesäkerhet vid affärsresor och att jobba exponerat eller vistas under längre tid i högrisk- områden då detta kräver en helt annan nivå av utbildning och utrustning. I dessa fall rekommenderar vi istället någon av våra HEAT - Hostile Enviroment Awareness Training utbildningar.

Läs mer om dessa HÄR

Produkter

RESESÄKERHET - T3S® BASIC

För företaget som har affärsresor till platser med obetydlig eller låg risk att drabbas av antingen brott, allvarlig sjukdom, olyckor eller kidnappning. Självklart kan man ha otur och drabbas av allvarliga incidenter vart som helst i världen men denna utbildning är för resande till områden med fungerande myndigheter, infrastruktur och kommunikationer och där det finns tillgång till kvalificerad sjukvård och fungerande räddningstjänst med kort responstid. Ingen eller låg risk för terrorism och kidnappning.   Exakt vilka länder och resmål[...]

RESESÄKERHET - T3S® INTERMEDIATE

För företaget som har affärsresor till länder med medium risk att drabbas av antingen brott, sjukdom, olyckor eller kidnappning eller överförda hot (ex terrorism). Landet eller området är någorlunda politiskt stabilt, det finns bitvis fungerande infrastruktur och det finns tillgång till sjukvård inom max en timma. Det kan dock röra sig om bristfällig kvalitré på sjukvården eller lång responstid på räddningstjänster. Förhöjt hot om kidnappning eller förhöjd risk för allvarlig olycka eller kroppsskada kan också[...]

RESESÄKERHET - T3S® ADVANCED

För företaget som har affärsresor till länder med hög risk att drabbas av antingen brott, sjukdom, olyckor, kidnappning eller överförda hot från t.ex terrorism. Det kan vara ett post-konflikt område eller är politiskt instabilt men inte en konflikt eler krigszon. Dåligt eller ingen fungerande infrastruktur och det finns inte tillgång till kvalificerad sjukvård inom max en timma. Förhöjt eller högt hot om kidnappning, terrorism eller hög risk för allvarlig olycka eller kroppsskada kan också innebära att resmålet hamnar i nivån[...]

T3S® PROGRAM - Resesäkerhetsprogram för företag

Ett komplett resesäkerhetsprogram för företag som har personal på resande fot över tiden. När företaget tecknar ett T3S program-avtal så står NPA´s resurser till förfogande över tiden med mycket kort varsel. Vi lär oss ert företags kultur, policys, riktlinjer och kärnvärden. Vi tar fram anpassade resesäkerhetsutbildningar och utrustnings - sjukvårdspaket och vi ger företaget en löpande omvärldsanalys och varningar vad gäller förändrat säkerhetsläge eller säkerhetshotande incidenter. Vi följer[...]

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 225544

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig