PFSO - Port Facility Security Officer

Denna kurs ger deltagaren kompetens att verka som Port Facility Security Officer (PFSO).

Kursen omfattar alla områden, ansvar och uppgifter som definieras i ISPS koden (The International Ship and Port Security Code). Praktiska "case-studies" används under utbildningen för att illustrera olika sätt att uppnå alla säkerhetskrav och belysa både svårigheter och möjligheter.

Målgrupp

Individer som skall tjänstgöra som PFSO enligt sektion A/2.1.8 och sektion A/17.1 i the International Ship and Port Facility Security ISPS Code eller företag som vill skaffa den kompetensen 

Kursen omfattar

 • Introduktion ISPS koden och tilläggen i SOLAS
 • ISPS koden om PFSO tjänsten
 • Hamnsäkerhet - organisation, befattningar, ansvarsområden, samverkansytor
 • Riskhantering - grundprinciper och metodik
 • Bedömning av säkerhetsrisker, hot och sårbarheter
 • Förstå hotbild från terrorism not den maritima industrin (Fartyg och hamnar)
 • Övriga hot och säkerhetshotande verksamhet och dess inverkan
 • Skalskydd, kontrollplatser: Hur man genomför person, gods och fordonssök
 • Kunskap om framtagning av PFSA (Port Facility Security Assessment) och PFSP (Port Facility Security Plan)
 • Praktisk implementering av PFSP
 • Genomföra inspektioner som PFSO
 • Fysiska övervaknings och säkerhetssystem (typer, kalibrering, installation, hantering)
 • Upprätthålla säkerhetsmentalitet och medvetande hos personalen
 • Att upprätta och genomföra ett effektivt säkerhetsträningsprogram för egen personal
 • Hur genomförs en säkerhetsrevision, säkerhetsdokument och loggar. 
 • Taktiska applikatoriska exempel; Case-studies och table top exercises

 

Information

 • Minimum 6 max 20 deltagare
 • Förkunskapskrav: Tillräcklig kännedom om hamnverksamhet
 • Kursen omfattar tre dagar
 • Kursen hålls av en av Transportstyrelsen godkänd utbildare
 • PFSO Kursintyg erhålls efter avslutad kurs
 • Utbildningsmaterial och dokumentation ingår
 • Kurskostnad 15000kr per deltagare

 

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Öppen utbildning

Utbildning öppen för alla

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig