MSO - Maritime Security Operator

Utbildning till MSO - Maritime Security Operator som jobbar med väpnat skydd av civila fartyg i högriskområden.

Nordic Protection Academy´s MSO utbildning följer ISO28007 standarden och ger deltagaren de internationellt godkända certifikat som krävs för att jobba som MSO med beväpnat sjöfartsskydd i högriskområden men ger även MSG kursintyg (se kursbeskrivning MSG). Teoripass och fallstudier varvas med intensiv praktisk utbildning och träning. Utbildningen genomförs på Malta med flyg från Landvetter.

Kursmål:

 • Kunskap om hur branschen fungerar och vad som krävs för att tjänstgöra som MSG/ MSO.
 • Kunskap om vilka lagar och konventioner som styr användandet av väpnade skyddsstyrkor på civila fartyg
 • Teoretisk kunskap om hur väpnat skydd av civila fartyg utförs
 • Praktisk färdighet i att ordna fysiskt skydd och genomföra väpnat skydd av fartyg
 • Kunskap och alla erforderliga intyg och certifikat för att kunna tjänstgöra som MSG/ MSO

Exempel på kursinnehåll:

 • Introduktion till den maritima säkerhetsbranschen
 • Hotbild i högriskområden, modus Operandi och case-studies
 • STCW Manila
 • Basic Safety Del A - Överlevnadsteknik
 • Basic Safety Del B - Grundläggande Brandskydd
 • Basic Safety Del C - Första Hjälpen
 • Basic Safety Del D - Personlig säkerhet och socialt ansvar
 • MSG utbildning
 • ISPS koden och UNCLOS 106 om piratverksamhet
 • Fartygskännedom och den civila sjöfarten
 • Ship Security Plan och Ship Security Officer
 • Fysiska skyddsåtgärder ombord. tillfälliga och fasta
 • Kommunikation
 • Väpnat skydd av fartyg
 • Synk med rederiers/ fartygs regler och checklistor
 • Floating armories och MSO kits
 • Praktisk vapenanvändning - MFCC.

Då utbildningen omfattar vapenutbildning kräver NPA att kursdeltagaren uppfyller gällande krav och är ostraffad. Oöppnat utdrag ur belastningsregistret skall medtagas till kursstart för att få påbörja utbildningen.

Detta beställs enkelt på polisens hemsida HÄR

Instruktörerna

NPA´s instruktörer på denna utbildning har en bakgrund från Svenska Försvarsmakten (Bordningsstyrkan/ Jägarbataljon) och Maltesiska Försvarets specialförband samt mångårig erfarenhet av skydd av civil handelssjöfart och maritima säkerhetsoperationer.

 

Information

 • Antagningskrav: Tidigare tjänstgöring som militär, polis eller säkerhetsoperatör med goda vitsord, Grundläggande sjukvårdsutbildning, Godkänd läkarundersökning för ombordtjänstgörande
 • Två veckors utbildning på Malta
 • Flygresor, hotell och transfer ingår
 • Kursdeltagare som fullföljer kursen med godkänt resultat erhåller:
 • 1. MSG kursintyg (se MSG kursbeskrivning)
 • 2. Basic Safety STCW Manila certifikat, modul A,B,C,D
 • 3. Maritime Firearms Competency Certificate - MFCC
 • 4. MSO certificate (Modelcourse City & Guilds 8269)
 • 5. Svensk sjöfartsbok (commercial seamansbook/ dischargebook)
 • Godkända kursdeltagare erbjuds möjlighet att ingå i Gothia Protection group´s personal-pool för maritima säkerhetsoperatörer
 • NPA förbehåller sig rätten att utan återbetalning avskilja kursdeltagare som inte uppfyller krav på säkerhet och omdöme
 • För att få delta på kursen krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret
 • Kostnad 32.000 kr ex moms

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 225544

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig