MSG - Maritime Security Guard

Gothia Protection Group´s maritima säkerhetsutbildning för uppdrag inom Europa.

Denna utbildning genomförs på Malta och ger deltagaren kompetens att jobba som obeväpnad maritim säkerhetsvakt under SSO´s (Ship Security Officers) ledning på befälhavarens mandat. På denna utbildning genomför kursdeltagaren alla de obligatoriska utbildningar som krävs för att kunna medfölja ett handelsfartyg utan att belasta ordinarie passagerar -certifikat. Exempel på uppdrag kan vara eskort av värdefull last eller repatriering av upptäckta fripassagerare tillbaka till ursprungshamn.

Läs mer om Gothia Protection Group´s verksamhet HÄR

Utbildningen ger Basic Safety certifikat (STCW Manila) och MSG kursintyg.

Exempel på kursinnehåll:

 • Introduktion Maritime Security Guard
 • Allmän fartygskännedom
 • Risker ombord
 • Arbete och rutiner ombord på handelsfartyg
 • Säkerhetsarbete och bevakningstjänst till sjöss och i hamn
 • ISPS koden
 • Handelssjöfarten och hotbilden
 • Genomsök av fartyg
 • Basic Safety - STCW Manila:
 • Del A - Överlevnadsteknik
 • Del B - Grundläggande Brandskydd
 • Del C - Första Hjälpen
 • Del D - Personlig säkerhet och socialt ansvar.

VHF certifikat är inget krav för att starta MSG kursen men vi rekommenderar att du skaffar dig denna kompetens. VHF certifikat kan du enkelt erhålla med en e-utbildning hos vår samarbetspartner E-navigation. Rabattkoden "NPA25" ger 25% rabatt på VHF kursen.

E-navigation hittar du HÄR

Denna utbildning ger inte kompetens att jobba nationellt inom Sverige med det sjöfartsskydd som leds av Polismyndigheten och som syftar till att förhindra terroristbrott i våra hamnanläggningar och på fartyg inom Sveriges territorialvatten. Den utbildningen genomförs av Polisen.

Denna utbildning ger inte heller formell kompetens att jobba med beväpnat sjöfartsskydd i högriskområden (ISPS koden - MARSEC level 3). För detta krävs genomförd MSO utbildning. Denna genomförs i direkt anslutning till MSG kursen och det är möjligt att delta i båda genom att gå MSO kursen.

Läs mer om denna HÄR

Instruktörerna

Utbildarna på denna kurs har mångårig erfarenhet från maritima säkerhetoperationer, både inom Försvarsmakten och inom den privata sektorn, samt stor erfarenhet av certifierande utbildningar enligt STCW Manila. 

Information

 • Förkunskapskrav; Tidigare tjänstgöring som militär, polis eller kustbevakare/tullare alternativt genomförd väktar, skyddsvakts eller ordningsvaktutbildning
 • 7-dagars utbildning på Malta, Minst 6 deltagare
 • Flygbiljett, transfer och hotell ngår
 • Kursstart kräver godkänt läkarintyg för sjögående personal
 • Utbildningen ger Basic Safety certifikat (STCW Manila) och MSG kursintyg
 • Godkända kursdeltagare med rätt förkunskapskrav kan söka till Gothia Protection Group´s personal-pool för Maritima säkerhetsjobb efter avslutad utbildning
 • Kostnad 18500kr ex moms, finansiering och avbetalning finns tillgänglig vid anmälan

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 225544

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig