CSO - Company Security Officer

Denna kurs syftar till att ge individer som skall tjänstgöra som CSO - Company Security Officer utbildning enligt ISPS-koden och gällande bestämmelser.

Kursen är modulerad efter IMO Model course 3:19 & 3:20. Kursen genomförs med föreläsningar, case-studies, taktiska exempel, grupparbeten och övningar. Vi lägger stor vikt på att belysa alla typer av hot i den maritima miljön.

Kursinnehåll

 • Introduktion ISPS koden och tillägg i SOLAS
 • Maritime Security Policy
 • Security Responsibilities
 • Ship Security Assessment
 • Security Equipment
 • Ship Security Plan (SSA) and the Port Ship Security Plan (SSP)
 • Hotbild, terrorism, kriminalitet och övriga allvariga risker
 • Threat Identification, Recognition, and Response
 • Anti-Piracy and Best Management Practice, Citadels and contingencies.
 • Engaging with private maritime security companies (PMSC’s).
 • Ship Security Actions and the port interface. (Notice of arrivals and Declarations of Security)
 • Emergency Preparedness, Drills, and Exercises
 • Case studies
 • Security Training
 • Security administration
 • The reasons for and how to do security administration, audit verification,
 • Documentation and records.

Praktiska övningar

 • Taktiska exempel
 • Grupparbeten

 

 

 

Information

 • Minimum 6 max 20 deltagare
 • Utbildning för de som skall inneha befattningen CSO
 • Kursen är tre dagar
 • Kursmaterial och dokumentation ingår
 • Kurskostnad 15000kr per deltagare

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Öppen utbildning

Utbildning öppen för alla

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig