APMV™ - Anti Piracy Preparation for Merchant Vessels

Erfarenheterna från högriskområden visar att de fartyg som genomfört effektiva åtgärder och förövat sina besättningar klarar sig bättre vid piratöverfall eller överfall av andra kriminella element. 

NPA´s utbildare har stor erfarenhet av tjänstgöring i maritima högriskområden. Denna kurs ger deltagande fartyg och dess besättning optimala förutsättningar för att klara sig undan överfall. Kursen bygger på faktiska händelser, bekräftad hotbild, kända modus operandi och praktiska erfarenheter. Teoripass varvas med praktiska övningar, fysiska skyddsåtgärder och scenarioträning. Utbildningen genomförs ombord på aktuellt fartyg med ordinarie besättning.

Kursmål:

 • Att fartyget och besättningen efter avslutad kurs har fått optimala förutsättningar att skydda sitt fartyg och sig själva mot alla typer av överfall
 • Att fartyget och besättningen efter avslutad kurs har kunskap och praktisk förmåga att använda alla permanenta och tillfälligt anordnade skyddsåtgärder på bästa sätt

Exempel på kursinnehåll:

 • ISPS koden och UNCLOS artikel 106 om Piratverksamhet
 • Global hotbild och högriskområden
 • Case study - Gulf of Aden - Horn of Africa
 • Case study - Malacka sundet
 • Case study - West Africa - Gulf of Guniea
 • SSP - Ship Security Plan, anpassning och integration
 • Modus operandi på de som attackerar
 • Effektiva skyddsåtgärder - tillfällig/ befintlig materiel
 • Effektiva skyddsåtgärder - manöver
 • Effektiva skyddsåtgärder - särskild säkerhetsmateriel
 • Övrig utrustning för ökat skydd

Praktik

 • Anordnande av effektiva skyddsåtgärder - permanent eller tillfälligt
 • Scenarioträning
 • Åtgärder vid överfall - övning

Information

 • Kurstiden beror på fartygets och besättningens storlek och typ
 • Alla fartygstyper och klasser kan genomföra kursen
 • Utbildning kan ske i hamn eller till sjöss under gång (i skift)
 • Kursmaterial och dokumentation igår
 • Kontakta NPA för dialog och offert

 

 

 

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig