Krisledning Utbildning och Övning

Utbildning i krisledning för organisationer som avser sätta upp en krisledningsgrupp eller vill kompetensutveckla och öka sin förmåga att hantera allvarliga händelser med en befintlig krisledningsorganisation.

Effektiv krisledning handlar om att vara väl förberedd, rätt organiserad och ordentligt samövad. Är rollerna klara, alla rutiner och checklistor kända och alla ansvariga underrättade och mediatränade när krisen kommer så kommer organisationen att kunna hantera den med optimalt skydd för sina skyddsvärda intressen.

Utbildningsmetodik

Innan utbildningen har vi en dialog där vi lär oss uppdragsgivarens verksamhet, skyddsvärda intressen, krisplaner och rutiner. Antingen så utgår vi från befintlig krisplanering eller så reviderar vi eller tar fram nya i samråd om dessa saknas. Vi skräddarsyr sen en utbildning på lämplig nivå med hänsyn till förkunskaper och praktiska förutsättningar. Efter utbildningspasset så genomför vi ett antal tabletop-exercises för att befästa kunskaperna och pröva krisplanen. 

Utbildningsmål:

 • Krisledningens grundprinciper - Kunskap om grunderna i hur en kris uppstår, kan påverka och bör hanteras.
 • Organisation och ansvar vid kris - Förståelse för hur man organiserar en krisledningsgrupp och vilka roller och ansvarsområden som bör finnas i denna.
 • Krissplaner, rutiner och arbetsmetoder - Kännedom om krisplanering och rutiner samt förmåga att kunna tillämpa detta. Kunskap om lednings och arbetsmetoder vid krisledning
 • Media och intern kommunikation- Kunskap om hur man bör hantera media och hur man bör sköta sin interna kommunikation vid en kris
 • Table-top exercises - Efter avslutad övning skall deltagarna ha förmåga att med sin krisledningsgrupp hantera relevanta kris-scenario

NPA´s utbildare på denna kurs har stor erfarenhet från krisledning under allvarliga incidenter och bakgrund från media, privata säkerhetsbranschen, Polismyndigheten och Försvarsmakten.

 

Information

 • Hel eller halvdagsutbildning
 • Teoretisk utbildning och "table-top" övningar
 • Vi anpassar utbildningen, scenario och inspel efter uppdragsgivarens verksamhet, skyddsvärda intressen och behov
 • Dokumentation och kursintyg igår
 • Kostnad enligt offert eller enligt avtal
 • Vid accepterad offert tecknas ett ensidigt sekretessavtal från vår sida.

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig