Krisberedskap Övning

Övningar för organisationer som vill stresstesta och utvärdera sin krisplanering alternativt öva eller pröva sin förmåga avseende krisberedskap vid större samhällspåverkande kriser

Vi tar fram en anpassad övning i dialog med uppdragsgivaren med tydlig syfte och målformulering. Oavsett om er organisation är en del i den nationella krisberedskapen eller inte så finns det stora vinster med att likrikta benämningar, metoder och rutiner. Våra övningar drivs av ett realistiskt scenario med trovärdiga inspel och vi använder fiktiva nyhetsinslag, fiktiv media, skådespelare och effekter 

Övningen kan omfatta följande moment

 • "Stresstest" av krisberedskapsplaner för att belysa eventuella brister
 • Övande eller prövande moment för krisorganisationen
 • Systemtest av förmågan till samverkan och ledning
 • Moment som belyser kvalité och sannolikhet i organisationens risk och sårbarhetsanalys
 • Moment som stör ut system eller logistik
 • Ledarskapsmoment med inre och yttre friktioner
 • Friktioner som prövar redundansen i organisation eller resurser
 • Friktioner som inducerar behov av reservmetoder för kommunikation och ledning
 • Tryck från media med intervjuer och deltagande i presskonferanser
 • Samverkan med myndigheter
 • Friktioner med antagonister som påverkar skyddsvärda intressen

Vi genomför en utvärdering efter övningen som delges på plats eller överlämnas med slutsatser och kommentarer till uppdragsgivaren beroende på önskemål.

Saknar ni något eller har specifika önskemål är ni välkomna att kontakta oss för en dialog om innehåll och upplägg.

Övningsledare

Våra övningsledare och utbildare har en lång karriär i Försvarsmakten bakom sig och stor erfarenhet av att planera inför och verka i miljöer och regioner där det råder konflikt/ krigsliknande tillstånd eller andra och krislägen.

Länkar

REGERINGENS INFORMATION OM KRISBEREDSKAP

MSB OM KRISBEREDSKAP OCH CIVILT FÖRSVAR

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS KRISBEREDSKAP

CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET OM KRISBEREDSKAP

KRISINFORMATION.SE

DINSÄKERHET.SE

 

 

Information

 • Anpassad övningstid beroende på uppdrag, syfte och omfattning
 • Övningen baseras på organisationens krisplaner och aktuella styrdokument om krisberedskap
 • Dokumentation och utvärdering ingår 
 • Kostnad enligt offert eller enligt avtal
 • Vid accepterad offert tecknas ett ensidigt sekretessavtal från vår sida

 

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig