Krishantering

Utbildningar för att förbereda sig och optimalt hantera påfrestande händelser, kriser och katastrofer.               

Nordic Protection Academy har utbildare med stor erfarenhet av att hantera både pågående kriser och effekterna efter en kris eller allvarlig traumatisk händelse. Erfarenheterna visar att den organisation som är förberedd och samövad alltid klarar en kris bättre med mindre negativ påverkan för både varumärke och personalens hälsa.                   

  • KAMRATSTÖD OCH AVLASTNINGSSAMTAL - Hantera en allvarlig händelse
  • KRISLEDNING BAS - Sätt upp en krisledningsorganisation eller öka förmågan
  • KRISLEDNING ÖVNING - Öva och pröva företagets organisation och planer
  • KRISKOMMUNIKATION & MEDIETRÄNING - Att framgångsrikt hantera media
  • UTBILDNING SEKUNDÄR TRAUMATISERING - Förebygg och hantera
  • GRUPPDYNAMIK FÖR OPTIMAL ARBETSMILJÖ - Förebygg konflikter och friktioner

Läs mer om respektive utbildning nedan

 

”NPA har gett oss en genomtänkt och lärorik säkerhetsutbildning, där kombinationen av teori, praktik och psykologi ger våra anställda en ökad trygghet såväl som verktyg att hantera situationer som kan uppstå."

Anitha Havaas

Säkerhetskoordinator KLARNA AB

 

 

 

Produkter

Kamratstöd och Avlastningssamtal

Krishantering och krisstöd vid traumatiska och påfrestande händelser. Utbildning för företag och organisationer som vill förbereda sig för att kunna hantera en kris eller allvarlig känslomässigt påfrestande händelse. Olika yrkeskategorier innebär givetvis olika hög exponering för påfrestande och jobbiga incidenter men en kris kan drabba vilken arbetsplats som helst. Plötslig bortgång, olyckor eller andra traumatiska händelser kan påverka både personalen och företagets förmåga att fungera mycket negativt. Nyttan för er?Denna[...]

Krisledning Bas

Utbildning i krisledning för företag som vill sätta upp en egen krisledningsorganisation eller öka sin förmåga att hantera allvarliga händelser. Effektiv krisledning handlar om att vara väl förberedd, rätt organiserad och ordentligt samövad. Är rollerna klara, alla rutiner och checklistor kända och alla ansvariga underrättade och mediatränade när krisen kommer så kommer företaget att kunna hantera den med bästa resultat för egna personalen och företagets varumärke. Utbildningsmetodik Innan utbildningen har vi en dialog[...]

Krisledning Övning

Utbildning för företag som vill öva och pröva sin egen krisledningsorganisation. Enda sättet att upprätthålla en väl fungerande krisledningsorganisation är att öva med denna. NPA erbjuder denna kurs som ett sätt att säkerställa att företagets krisledning och krisberedskapsplan fungerar eller för att identifiera eventuella brister och kompletteringsbehov. Utbildningsmetodik Innan utbildningen har vi en dialog där vi tittar på företagets verksamhet, kärnvärden, värderingar och rutiner. Vi förbereder övningen med[...]

Kriskommunikation - Medieträning

Utbildning för alla som är företagsledare, chefer, talespersoner eller media-ansvariga och behöver utbildning eller träning på mediakontakter. Att veta hur man bör agera och uttala sig och att faktiskt kunna leverera detta är under stark press är två väldigt skilda saker. Att handskas med en slipad och påläst reporter, svara på vinklade frågor och bemöta anklagelser eller oförutsedda påståeenden med bibehållen trovärdighet är väldigt svårt. Om företaget dessutom upplever en kris där[...]

Utbildning Sekundär traumatisering

Utbildning i att hantera sekundär traumatisering för personal i särskilt utsatta yrkesgrupper STSD [Secondary Traumatic Stress Disorder] är en form av psykisk ohälsa som utvecklas hos personal som utsätts för sekundär traumatisk stress. Att arbeta eller leva nära personer med svåra psykiska trauman ger en ständig påfrestning på känslolivet och i förlängningen en akut sekundär stress. Om detta inte hanteras kommer det leda till psykisk ohälsa. Denna utbildning syftar till att ge både kunskap, självinsikt och praktiska[...]

Gruppdynamik för optimal arbetsmiljö

Denna utbildning fokuserar på att stödja arbetsplatser att uppnå en fungerande gruppdynamik med en hälsosam och öppen kultur där friktioner och eventuella problem hanteras optimalt. Utbildningen fokuserar på att ge deltagarna praktiska verktyg för att kunna hantera svåra och utmanande samtal. Förståelse för hur gruppdynamik fungerar och hur denna kan påverkas på ett konstruktivt och utvecklande sätt. Förståelse för konfliktens dynamik och hur konflikt bör mötas och de-eskaleras. Vi lär också ut hur feedback bör ges och hanteras. Kursinnehåll Förståelse[...]

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 225544

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig