HEAT X-TENDED - 5 DAGAR ENLIGT EU STANDARD

Utbildning för organisationer eller företag som skall verka under längre tid i högriskländer eller exponera sin personal i krigs eller postkonfliktzoner

För företaget eller organisationen som har affärsresor till länder med hög eller extrem risk att drabbas av antingen brott, sjukdom, olyckor, kidnappning, krigshandlingar, minolyckor eller överförda hot av  t.ex terrorism. Det kan vara en krigszon eller post-konflikt område med stor risk att drabbas av beskjutning eller explosiva laddningar. Politiskt instabilt och inga väl fungerande myndigheter. Mycket bristfälligt fungerande infrastruktur och det finns inte säkerställd tillgång till kvalificerad sjukvård inom max en timma. Det kan också vara hög risk för kidnappning eller allvarlig olycka eller kroppsskada.

 

Utbildningsblock

DAG 1

 • HOT, RISK OCH SÄKERHETSMEDVETENHET
 • RISKHANTERINGSMETODIK
 • MOBIL SÄKERHET
 • SÄKERHET PÅ BOENDE
 • SÄKERHET VID STÖRRE FOLKSAMLINGAR
 • KIDNAPPNINGSMEDVETENHET OCH ÖVERLEVNAD
 • MINOR OCH ANDRA EXPLOSIVA OBJEKT
 • INFORMATIONSSÄKERHET

DAG 2

 • FÖRSTA HJÄLPEN I FÄLT
 • SJUKVÅRDSUTRUSTNING & LÄKEMEDEL FÖR HÖGRISKOMRÅDEN
 • PREHOSPITALT OMHÄNDERTAGANDE AV ALLVARLIGT SKADAD
 • PRAKTISKA ÖVNINGAR - "SKILLSTATIONS"

DAG 3

 • SCENARIOÖVNINGAR FRÅN TEORIBLOCKEN  DAG 1-2
 • PRAKTISK ÖVNING - HANTERA MINHOT OCH ANDRA EXPLOSIVA HOT
 • PRAKTISK ÖVNING - KIDNAPPNING
 • PRAKTISK ÖVNING - HANTERA VÄPNAT ÖVERFALL

DAG 4

 • KARTLÄSNING OCH NAVIGERING, TEORI
 • KOMMUNIKATION OCH KOMMUNIKATIONSMEDEL
 • GRUNDLÄGGANDE TERRÄNGKÖRNING 4x4

DAG 5

 • TILLÄMPAD FÄLTÖVNING
 • KURSAVSLUTNING OCH UTVÄRDERING

Utbildningsmetodik

Teori varvas med träning för att ge deltagarna både kunskap och praktisk förmåga. Det simuleras även ett antal olika allvarliga och riskfyllda situationer för att ge deltagaren en uppfattning om hur denne reagerar under stress och skapa en mental förberedelse.

Sjukvårdsutbildningen

Sjukvårdsutbildningen genomförs av legitimerade sjuksystrar med både militär och humanitär utlandserfarenhet.

Instruktörerna

Våra utbildare på denna kurs är huvudsakligen fd yrkesofficerare med stor erfarenhet av arbete i konfliktområden och postkonfliktområden. Sammantaget har NPA´s instruktörskader erfarenheter från Afghanistan, Liberia, Burundi, Bosnien, Kosovo, Angola, Sri Lanka, Libyen, Libanon, Syrien, Irak och Somalia. Vi har även andra ämnesexperter för vissa utbildningsblock, bland annat sjukvården och utmaningarna att resa/ tjänstgöra utomlands som kvinna eller HBTQ person.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATPERSON

 

information

 • Motsvarar EU´s "ENTRi" standard för HEAT med 5 dagars utbildning
 • Möjlighet finns att delta endast på sjukvårdsdelen dag 2 för de som önskar repetera denna (skriv detta vid anmälan)
 • Kostnad 6000 sek ex moms per deltagare och dag på plats
 • Privatpersoner är välkomna att boka ett av våra öppna utbildningstillfällen, se nedan
 • Företag och organisationer är välkomna att boka en egen utbildning eller anmäla personal till öppna tillfällen, kontakta oss för dialog om datum (min 6 deltagare)
 • Anmälningsavgift med 4000 sek ex moms erläggs vid anmälan av privatpersoner för att boka en kursplats (all information erhålls vid anmälan)
 • Avbokning och ombokning enligt våra allmänna villkor (längst ner på sidan)
 • Dokumentation, checklistor, handböcker och kursintyg ingår

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Öppen utbildning

Ansök här
Godkänd ansökan krävs för
att gå utbildningen

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig