Resesäkerhets- utbildningar

Utbildning för resor i tjänsten och för tjänstgöring som Expat - Uppfyll "Duty Of Care" och Arbetsmiljölagens arbetsgivaransvar 

Med våra kundanpassade resesäkerhetsutbildningar uppfyller organisationen "duty of care" och får säkra och trygga medarbetare på resande fot eller utlandsuppdrag. Vi erbjuder både fysisk utbildning och E Learning för teoridelarna och anpassar varje utbildning för aktuell kund vad gäller rutiner, policys, försäkringar och handlingsplaner

NPA´s utbildare på ämnet är experter på resesäkerhet och levererar utbildningar som bygger på evidens, lagar och föreskrifter, riskanalyser, statistik och omfattande självupplevda erfarenheter. Våra utbildare har rest runt jorden och i alla världsdelar, färdats i högriskområden och jobbat under längre tid i krigszoner. Vi förmedlar kunskap, tips och metoder för att deltagarna efter utbildningen skall kunna planera, förbereda och genomföra resor optimalt.

Grundutbildning för alla som reser i tjänsten. Genomförs med 4 timmars utbildning med teori eller via vår E- learning plattform

Påbyggnad på level 1 med 4 tim eller komplett utbildning 8 tim när det finns en förhöjd hotbild som exempelvis kidnappningsrisk, politisk instabilitet, demonstrationer, hög risk för rån etc.1-2 Dagars utbildning som uppföljning på level 1-2 eller som komplett egen utbildning med teori, praktik och "skillstations" med sjukvård och scenarioträning på olika risksituationerUtbildning för reseansvariga på företag med personal utomlands kortare eller längre tid och i alla typer av områden

   

 

"Intressant och relevant utbildning. Viktigt att öva på alla situationer som kan uppstå"

Martin Gunnarsson - Enhetschef IF Metall

 

"Mycket nöjd med utbildningen! Tydliga, pedagogiska genomgångar varvat med praktiska moment. Trevliga och proffsiga lärare"

Monika Arvidsson - Enhetschef LO

 

"Riktigt bra att få testa sig själv i autentiska övningar! Bra att få kvitto på delar som man gör rätt, men även på delar som kan utvecklas"

Sofia Eriksson - Internationell Ombudsman

 

"Två mycket bra dagar! Ser redan fram emot del två"

Karin Bingzelt, Internationell Sekreterare

 

"Väldigt bra och relevant, bra tips att gå vidare på och mycket duktiga lärare"

Nina Bergman, Internationell Sekreterare

 

"Känns tryggt att få ha testat svåra situationer i skarpt läge! Tack."

Karin Lindehoff, Funktionschef

 

Produkter

RESESÄKERHETSUTBILDNING - DUTY OF CARE

Uppfyll arbetsgivaransvaret och "Duty of Care" för anställda på tjänsteresor eller på längre uppdrag utomlands med vår tidseffektiva utbildning. Välj mellan traditionell utbildning och vår egen E-learning Duty of Care brukar beskrivas som arbetsgivarens moraliska och lagliga skyldighet att säkerställa att anställda har optimala förutsättningar till säkra och trygga tjänsteresor och vistelser i andra länder. Med denna utbildning kan arbetsgivaren säkerställa att alla anställda har en god grundkunskap om förberedelser, risker och optimalt[...]

RESESÄKERHETSUTBILDNING - IN PERSON TRAINING

För företaget som har verksamhet eller tjänsteresor i länder och regioner med någon eller några förhöjda risker för sina anställda. Denna utbildning erbjuder en fördjupning av grundläggande kunskaper i resesäkerhet och omfattar moduler som ger möjlighet att vara förberedd även om det finns en förhöjd risk att exponeras för en eller flera typer av hot och incidenter. Utbildningen kan anpassas efter önskemål och kan även omfatta verksamhetens resepolicy, rutiner och reseförsäkringar. Utbildningsblock INTRODUKTION OM SÄKERHET[...]

RESESÄKERHETSUTBILDNING - EXTENDED TRAVEL SAFETY AND SECURITY TRAINING

För företaget som har affärsresor till länder med förhöjd eller hög risk att drabbas av antingen brott, sjukdom, olyckor, kidnappning eller överförda hot från t.ex terrorism. Denna utbildning erbjuder både praktisk träning och en fördjupning av grundläggande kunskaper i resesäkerhet och en möjlighet att vara förberedd även om det finns en förhöjd risk att exponeras för en eller flera typer av hot och incidenter. Utbildningen anpassas efter önskemål och vi kan även lägga in företagets resepolicy och rutiner samt[...]

TRAVEL RISK MANAGEMENT

Utbildning för företagets personal som handlägger, bokar och stöttar personal på tjänsteresor eller vid längre tjänstgöringar utomlands. Företaget eller organisationen som skickar individer eller grupper på tjänsteresor eller längre uppdrag utomlands har ett stort ansvar. Vi har tagit fram denna utbildning som bygger på erfarenheter från affärsresor i alla världsdelar, civila humanitära insatser och militära fredsoperationer. Vi går igenom vad som bör göras och tänkas på både före, under och efter resan.  Utbildningsblock TRAVEL[...]

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 272700

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig