Yrkesutbildning

Utbildning för myndigheter, organisationer och företag i säkerhets- eller utredningsbranschen eller de som vill göra karriär inom säkerhet.

Nordic Protection Academy erbjuder både kortare kompetenshöjande kurser för myndigheter och säkerhetspersonal inom olika områden och längre kompletta yrkesutbildningar inom säkerhet. Vi riktar oss till  företag som vill kompetensutveckla sin säkerhetsavdelning, företag i säkerhetsbranschen, myndigheter och individer som söker en karriär inom säkerhet. 

  • NIVÅTEST - TJÄNSTEVAPEN GLOCK 17 MED SIMUNITION® FX
  • SCENARIOTRÄNING - TJÄNSTEVAPEN GLOCK 17 MED SIMUNITION® FX
  • GRUNDKURS SPANINGS -OCH UTREDNINGSFOTOGRAFERING
  • GRUNDKURS UTREDNING OCH SPANING I URBAN MILJÖ
  • AVANCERAD ÖVERVAKNINGS OCH UTREDNINGSFOTOGRAFERING
  • SÄKERHETS- OCH VIP FÖRARUTBILDNING

 

 

”Proffsigt utförd utbildning av NPA [CPO] som jag har jag haft nytta av som säkerhets chef på mitt företag. Kommer att återkomma för mer kurser till vårt företag.”

Michel Backe

Produktion -och säkerhetschef Schalins AB

 

"Innehållsrika och matnyttiga kurser med kompetenta kursledare!"

Gustav Scheija

Global Product Specialist - Axis Communications

  

Produkter

Säkerhets- och VIP förarutbildning

Specialanpassad och instruktörstät säkerhets och VIP förarutbildning för säkerhetspersonal som vill öka sin förmåga att köra säkert och kundvänligt i alla lägen.  Vår säkerhetsförarutbildning ger deltagaren en uppsättning instinktiva, defensiva och effektiva sätt att hantera hot och risksituationer. Vi lär er hur ni skall framföra ert fordon ekonomiskt och bekvämt men samtidigt med högsta säkerhetsmedvetande, förmåga till undanmanövrar och optimalt skydd.  Utbildningsmetodik. Teori varvas[...]

Nivåtest tjänstevapen Glock 17 - Simunition FX®

Nordic Protection Academy kan som enda Nordiska företag erbjuda ett nivåtest med Simunition FX® i praktisk vapenhantering under stress. Att genomföra utbildning och prov med Simunition FX® ger unika möjligheter till realism som inte traditionell vapenutbildning erbjuder. Vi riktar oss till alla företag som vill ge sina anställda en möjlighet att se hur de agerar under kraftig stress avseende korrekta bedömningar, verkan och minimal risk för tredje man. Oavsett om ert företag tillhandahåller exempelvis skyddsvakter eller köper denna tjänst[...]

Scenarioträning tjänstevapen Glock 17 - Simunition FX®

Nordic Protection Academy kan som enda Nordiska företag erbjuda scenarioträning med Simunition FX® för myndigheter och privata företag. Att genomföra utbildning och träning med Simunition FX® ger unika möjligheter till realism som inte traditionell vapenutbildning erbjuder. Med komplicerade scenario övas både varseblivning, hotutvärdering, verkan och förmåga att agera under hög stress. Vi riktar oss till alla företag som har personal med tjänstevapen och som vill genomföra realistisk dubbelsidig scenarioträning med möjlighet att utvärdera[...]

Grundkurs Utrednings -och spaningsfotografering

Fotoutbildning för myndigheter, företag och individer som jobbar med utredning -och spaning när en tekniskt bra och tydlig bild är det viktigaste. Det blir allt vanligare att man inom olika branscher behöver fotografera för olika ändamål. Inom vissa myndigheter och säkerhetsbranschen kan det t.ex. vara i utredningar eller för övervakning. För att kunna göra detta på ett så bra sätt som möjligt och för att få det bästa resultatet krävs utrustning, men ännu viktigare är kunskap. Vi erbjuder en grundläggande utbildning i fotografering[...]

Grundkurs utredning och spaning i urban miljö

Grundkurs i utredning och spaning för operatörer inom säkerhetsbranschen. Kursen syftar till att ge tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna ingå som gruppmedlem i en riktad spaningsinsats som del i ett pågående utredningsarbete. Vi lär ut hur man skall planera och förbereda, genomföra samt rapportera i en kommersiell kontext där uppdragsgivaren är ett företag, en organisation eller en privatperson. Under kursen går utbildarna igenom utrednings -och spaningsprocessen och bryter ner den i skeden och block vilket ger deltagarna en praktisk förståelse[...]

Avancerad övervaknings och utredningsfotografering

Utbildning i att effektivt och med teknisk kvalité fotografera under krävande förhållanden vid övervakning, spaning eller utredning En naturlig del vid övervakning, spaning och utredningar är att dokumentera med ljud och bild. För att dessa bilder ska kunna hålla som bevisning vid t.ex. en rättegång krävs inte bara en bra kamera, utan även kunskap om hur den skall användas på bästa sätt. Vi erbjuder en utbildning i övervaknings och utredningsfotografering som riktar sig deltagare som arbetar med utredningsarbeten. Vi fokuserar på att[...]

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 272700

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig