Sjukvård och mental hälsa

Sjukvårdsutbildningar för särskilt utsatta och exponerade tillfällen i tjänsten eller på resa.       

Nordic Protection Academys instruktörer på våra sjukvårdsutbildningar har en omfattande kompetens och erfarenhet från insatser på både hemmaplan och runt om i världen. Akutsjukvård på ambulansen, humanitära och militära insatser i högriskområden samt praktik på några av världens mest drabbade akutmottagningar vad gäller svåra trauman och skottskador. Vi har ett antal specialiserade utbildningspaket för olika situationer och behov. Vi utbildar både på de nyaste rönen och de av erfarenhet mest beprövade metoderna. Vi har också psykoterapeuter med stor erarenhet av att utbilda och arbeta med mental hälsa.

  • FPP™ - FÖRST PÅ PLATS - UTBILDNING I AKUT PREHOSPITALT OMHÄNDERTAGANDE AV SKADA ORSAKAD AV KALLT ELLER VARMT VÅLD
  • OGM™ - OFF GRID MEDICAL - UTBILDNING I AKUT PREHOSPITALT OMHÄNDERTAGANDE NÄR HJÄLP DRÖJER OCH DET KRÄVS ALTERNATIVA METODER OCH MEDEL FÖR VÅRD OCH PROVISORISK UTRUSTNING FÖR FÖRSTA HJÄLPEN OCH TRANSPORT
  • VUXEN HLR MED HJÄRTSTARTARE - HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING MED HJÄRTSTARTARE ENLIGT HLR RÄDETS RIKTLINJER
  • D HLR - VIDAREUTBILDNING I HLR MED HJÄRTSTARTARE FÖR VÅRDPERSONAL
  • GRUPPDYNAMIK FÖR OPTIMAL ARBETSMILJÖ - UTBILDNING OCH PSYKODYNAMISKA PROCESSER FÖR ARBETSGRUPPER SOM HAR BEHOV AV STÖD MED SIN GRUPPDYNAMIK OCH PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖ 
  • KAMRATSTÖD OCH AVLASTNINGSSAMTAL - MENTALT OMHÄNDERTAGANDE AV INDIVIDER ELLER GRUPPER EFTER TRAUMATISKA UPPLEVELSER
  • UTBILDNING SEKUNDÄR TRAUMATISERING (STSD) - COACHANDE UTBILDNING KOMBINERAT MED TERAPI FÖR YRKESGRUPPER SOM MÖTER UTSATTA ELLER SVÅRT SJUKA INDIVIDER I SIN DAGLIGA GÄRNING

 

 

"Jag tyckte detta var mycket bra. Mycket nyttig kurs, hoppas på återseende"

Torbjörn Forsberg, Väktare

 

"Mycket bra utbildning med flera moment som kan förebygga och stärka ens mentala förberedelse inför situationer"

Mats Andersson, Ordningsvakt

 

"Mycket intressant och lärorik utbildning. Topplärare, inget att klaga på"

Andreas Bergehagen, Securitas

 

"Väldigt bra och rolig. Föreläsarna var väldigt kunniga i ämnet"

Fredrik Olsson, Väktare

 

Produkter

Vuxen HLR med hjärtstartare (AED)

Vuxen HLR med hjärtstartare vänder sig till företaget som vill öka möjligheterna att rädda liv vid ett plötsligt hjärtstopp hos egen personal eller kunder. Utbildningen är ett bra komplement till dig som tänker hyra eller köpa hjärtstartare. Målet med utbildningen är att personalen ska känna sig säker i agerandet om någon faller ihop i medvetslöshet. Utbildningen innehåller alla steg som ingår i effektiv Hjärt- Lungräddning tillsammans med hjärtstartare. Från att kontrollera livstecken och larma tills dess att ambulanspersonal[...]

D-HLR Utbildning

D-HLR är kursen för alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp. Yrkeskategorier som räddningspersonal, polis, väktare, ordningsvakter, personal i simhallar och liknande bör kunna genomföra D-HLR. Denna kurs ger kompetens att utföra detta samt ett giltigt certifikat.  Kursmål: Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Deltagaren skall efter genomförd utbildning kunna utföra D-HLR enligt gällande svenska riktlinjer Kursinnehåll Konstatera hjärtstopp Larmrutiner HLR HLR-test Användning[...]

FPP™ - Först På Plats utbildning i akut första omhändertagande för personal i publika miljöer

Sjukvårdsutbildning för personal i publika miljöer med fokus på ett första akut omhändertagande vid allvarliga händelser som skottskador, knivskador och skador orsakade av splitter vid explosioner. I nutidens hårda samhällsklimat orsakar grovt våld allt oftare allvarliga och potentiellt dödliga skador. Väpnat våld med svåra trauman som följd är tyvärr inte längre något ovanligt. Nordic Protection Academy har därför tagit fram en anpassad utbildning där vi lär ut hur man genomför ett kvalificerat[...]

Kamratstöd och Avlastningssamtal

Krishantering och krisstöd vid traumatiska och påfrestande händelser. Utbildning för företag och organisationer som vill förbereda sig för att kunna hantera en kris eller allvarlig känslomässigt påfrestande händelse. Olika yrkeskategorier innebär givetvis olika hög exponering för påfrestande och jobbiga incidenter men en kris kan drabba vilken arbetsplats som helst. Plötslig bortgång, olyckor eller andra traumatiska händelser kan påverka både personalen och företagets förmåga att fungera mycket negativt. Nyttan för er?Denna[...]

Utbildning Sekundär traumatisering

Utbildning i att hantera sekundär traumatisering för personal i särskilt utsatta yrkesgrupper STSD [Secondary Traumatic Stress Disorder] är en form av psykisk ohälsa som utvecklas hos personal som utsätts för sekundär traumatisk stress. Att arbeta eller leva nära personer med svåra psykiska trauman ger en ständig påfrestning på känslolivet och i förlängningen en akut sekundär stress. Om detta inte hanteras kommer det leda till psykisk ohälsa. Denna utbildning syftar till att ge både kunskap, självinsikt och praktiska[...]

Gruppdynamik för optimal arbetsmiljö

Denna utbildning fokuserar på att stödja arbetsplatser att uppnå en fungerande gruppdynamik med en hälsosam och öppen kultur där friktioner och eventuella problem hanteras optimalt. Utbildningen fokuserar på att ge deltagarna praktiska verktyg för att kunna hantera svåra och utmanande samtal. Förståelse för hur gruppdynamik fungerar och hur denna kan påverkas på ett konstruktivt och utvecklande sätt. Förståelse för konfliktens dynamik och hur konflikt bör mötas och de-eskaleras. Vi lär också ut hur feedback bör ges och hanteras. Kursinnehåll Förståelse[...]

OGM™ - Off Grid Medical - Sjukvård i utsatta lägen när hjälp dröjer

Sjukvårdsutbildning för att kunna hantera akuta utsatta lägen när hjälp dröjer och det kan finnas behov av att använda tillfällig utrustning, alternativa metoder eller provisorisk materiel.  Ingen täckning på mobiltelefonen, endast grundläggande första hjälpen utrustning och ett akut sjukdomsfall eller en allvarlig skada. Denna utbildning ger deltagarna breddade kunskaper om naturens egna sjukvårdsresurser och förmåga att tillämpa alternativa lösningar och provisoriska metoder för att kunna genomföra ett akut prehospitalt omhändertagande[...]

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 272700

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig