Maritim säkerhet

Utbildningar som hanterar eller förebygger olika säkerhetsproblem och risker i den Maritima arenan.                                               

Nordic Protection Academy har en mycket omfattande kompetens inom det maritima området. Vi har erfarenheter från nationellt säkerhetsarbete till sjöss och i hamnområden mot alla typer av hot, smuggling och fripassagerare. Vi har även erfarenhet från internationella operationer såsom till exempel EU´s anti-piratoperation "Atalanta" utanför Somalia och kompetens inom MIO - Maritime Interdiction Operations. Vi erbjuder utbildningar enligt ISPS koden - International Ship and Port Security code, utbildningar för rederier, fartyg och sjömönstrad personal, utbildning för säkerhetspersonal som skall tjänstgöra till sjöss och övriga maritima säkerhetsutbildningar.

Vi riktar oss till företag, hamnar, föreningar, fartyg, rederier och aktörer i säkerhetsbranschen samt individer som vill jobba med maritim säkerhet. 

  • SSO - Ship Security Officer (Genomförs i samarbete med utbildare godkänd av transportstyrelsen)
  • CSO - Company Security Officer (Genomförs i samarbete med utbildare godkänd av transportstyrelsen)
  • PFSO - Port Facility Security Officer (Genomförs i samarbete med utbildare godkänd av transportstyrelsen)
  • SRMC™ - Stow away Risk Mitigation Course
  • APMV™ - Anti Piracy Preparation for Merchant Vessels
  • MSO - Maritime Security Operator (För operatörer som skall jobba i High Risk Areas med väpnat skydd av fartyg)

Produkter

SSO - Ship Security Officer

Denna kurs syftar till att ge individer som skall tjänstgöra som SSO - Ship Security Officer, utbildning och certifiering enligt ISPS-koden och gällande bestämmelser. Kursen är modulerad efter IMO Model course 3:19 & 3:20. Kursen genomförs med föreläsningar, case-studies, taktiska exempel, grupparbeten och övningar. Vi lägger stor vikt på att belysa alla typer av hot i den maritima miljön. Kursinnehåll Introduktion ISPS koden och tillägg i SOLAS Maritime Security Policy Security Responsibilities Ship Security Assessment Security Equipment Ship[...]

CSO - Company Security Officer

Denna kurs syftar till att ge individer som skall tjänstgöra som CSO - Company Security Officer utbildning enligt ISPS-koden och gällande bestämmelser. Kursen är modulerad efter IMO Model course 3:19 & 3:20. Kursen genomförs med föreläsningar, case-studies, taktiska exempel, grupparbeten och övningar. Vi lägger stor vikt på att belysa alla typer av hot i den maritima miljön. Kursinnehåll Introduktion ISPS koden och tillägg i SOLAS Maritime Security Policy Security Responsibilities Ship Security Assessment Security Equipment Ship Security Plan (SSA)[...]

PFSO - Port Facility Security Officer

Denna kurs ger deltagaren kompetens att verka som Port Facility Security Officer (PFSO). Kursen omfattar alla områden, ansvar och uppgifter som definieras i ISPS koden (The International Ship and Port Security Code). Praktiska "case-studies" används under utbildningen för att illustrera olika sätt att uppnå alla säkerhetskrav och belysa både svårigheter och möjligheter. Målgrupp Individer som skall tjänstgöra som PFSO enligt sektion A/2.1.8 och sektion A/17.1 i the International Ship and Port Facility Security ISPS Code eller företag som vill skaffa[...]

SRMC™ - Stow away Risk Mitigation Course

Utbildning i att praktiskt hantera fripassagerare med hänsyn till medicinska och fysiska risker. Alla fartyg i kommersiell trafik en risk att få fripassagerare ombord. Sannolikheten för detta och risknivån när det inträffar varierar naturligtvis beroende på rutten och godset men fripassagerare kan utgöra ett reellt hot, både fysiskt och medicinskt, med smittsamma sjukdomar eller våldsamt beteende. SRMC kompletterar effektivt rederiets och fartygets befintliga åtgärder enligt ISPS koden, SSP och rutiner. Kursen ger deltagarna relevanta kunskaper, säkra metoder,[...]

APMV™ - Anti Piracy Preparation for Merchant Vessels

Erfarenheterna från högriskområden visar att de fartyg som genomfört effektiva åtgärder och förövat sina besättningar klarar sig bättre vid piratöverfall eller överfall av andra kriminella element.  NPA´s utbildare har stor erfarenhet av tjänstgöring i maritima högriskområden. Denna kurs ger deltagande fartyg och dess besättning optimala förutsättningar för att klara sig undan överfall. Kursen bygger på faktiska händelser, bekräftad hotbild, kända modus operandi och praktiska erfarenheter. Teoripass varvas[...]

MSO - Maritime Security Operator

Utbildning till MSO - Maritime Security Operator som jobbar med väpnat skydd av civila fartyg i högriskområden. Nordic Protection Academy´s MSO utbildning följer ISO28007 standarden och ger deltagaren de internationellt godkända certifikat som krävs för att jobba som MSO med beväpnat sjöfartsskydd i högriskområden. Kursmål: Kunskap om hur branschen fungerar och vad som krävs för att tjänstgöra som MSO. Kunskap om vilka lagar och konventioner som styr användandet av väpnade skyddsstyrkor på civila fartyg Teoretisk kunskap[...]

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig