Arbeta i Riskzon

Hostile Enviroment - Exponera sig för faror för att nå sitt mål eller ta kalkylerade risker i konflikt eller krigszon. 

HEAT - Hostile Enviroment Awareness Training. Ibland måste det tas en risk för att uppnå ett specifikt mål. Oavsett om det gäller hjälparbetare, journalister eller någon som jobbar på ett företag med verksamhet i oroliga delar av världen. Våra kurser i denna kategori är till för att ge deltagarna optimala chanser att kunna genomföra sitt uppdrag, vilket detta än är, med bibehållen säkerhet och hälsa. Nordic Protection Academy erbjuder olika utbildningar för dem som skall arbeta i risk, konflikt eller krigszon med fokus på optimalt uppträdande, avancerad sjukvårdutbildning och förmåga att överleva ett kritiskt värsta scenaro som kidnappning, överfall, beskjutning eller minhot.

  • HEAT+®ADVANCED MEDICAL
  • HEAT3S® ULTIMATE PROTECTION
  • HEAT MANAGEMENT
  • ARBETA I KATASTROFOMRÅDE
  • ATD™ - ALL TERRAIN DRIVING COURSE 4x4

 

 

 

 

 

Produkter

Arbeta i katastrofområde

Utbildning för organisationer och företag som skall verka i katastrofområden. Utbildningen lär ut hur man arbetar effektivt och säkert när infrastrukturen är förstörd och samhällsfunktioner fungerar dåligt bland sjukdomar, oroligheter, plundring och annan kriminalitet.  Kursinnehåll: Grunder - Arbete i katastrofområde Förstörd infrastruktur och dess påverkan Hälsovådlig arbetsmiljö Avsaknad av basala funktioner: Kommunikationer, sjukvård, transporter, information Avsaknad av lag och ordning - Kravaller och plundring Sjukdomar[...]

HEAT+® ADVANCED MEDICAL

Utbildning för individer, grupper eller företag som skall verka under längre tid i högriskländer i krigs eller postkonfliktzoner där de medicinska riskerna är det största hotet. För företaget som har affärsresor till länder med hög eller extrem risk att drabbas av antingen brott, sjukdom, olyckor, kidnappning, krigshandlingar, minolyckor eller överförda hot t.ex terrorism.Det kan vara en krigszon eller post-konflikt område med stor risk att drabbas av beskjutning eller explosiva laddningar. Området är väldigt politiskt instabilt och det finns[...]

HEAT Management

Utbildning för avdelningar eller enskilda individer som skall handlägga och stötta personal som tjänstgör utomlands i högriskområden.  Företaget eller organisationen som skickar individer eller grupper till insatser med hög eller extrem risk har givetvis ett stort ansvar. Vi har tagit fram denna utbildning som bygger på erfarenheter från både civila humanitära insatser och militära fredsoperationer. Vi går igenom vad som bör göras och tänkas på både före, under och efter insatsen. Vi förmedlar också vad som krävs[...]

ATD™ - All Terrain Drivning Course 4x4

ATD™ kursen är en intensiv utbildning framtagen för företag eller organisationer som skall skicka personal till avlägsna eller farliga områden.  NPA har en väldigt bred kompetens och stor erfarenhet av att använda terrängående fordon under svåra och riskfyllda omständigheter. Vi är vana att handskas med problem och ta oss förbi svårigheter. Utbildningen innehåller både teori och praktik och en stor del av tiden är praktisk körträning och scenarioträning. Vi utbildar även på tekniken och nödreparationer.  Kursinnehåll: Säkerhetsgenomgång[...]

HEAT3S® - ULTIMATE PROTECTION

Utbildning för organisationer eller företag som skall verka under längre tid i högriskländer eller exponera sin personal i krigs eller postkonfliktzoner För företaget eller organisationen som har affärsresor till länder med hög eller extrem risk att drabbas av antingen brott, sjukdom, olyckor, kidnappning, krigshandlingar, minolyckor eller överförda hot t.ex terrorism. Kidnappning av extrema grupper är en av de största riskfaktorerna. Det kan vara en krigszon eller post-konflikt område med stor risk att drabbas av beskjutning eller explosiva laddningar.[...]

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 225544

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig