Krisledning och Krisberedskap

Utbildningar och övningar för att förbereda eller fortbilda en organisation i att hantera påfrestande kriser optimalt och effektivt.               

Nordic Protection Academy har utbildare med stor erfarenhet av krisplanering, krisberedskap och krisledning under tidspress och snabbt eskalerande och oväntade händelseförlopp. Vi anpassar avvägningen utbildning kontra övning och typ av scenario och inspel unikt för varje uppdragsgivare.

Definitioner

Krisledning - Syftar till en organisations förmåga att förbereda, planera och hantera en kris som påverkar dennes skyddsvärda intressen (egen personal, varumärke/ rykte, leverans eller produktionsförmåga etc)

Krisberedskap - Syftar till en organisations beredskap och förmåga att hantera allvarliga samhällspåverkande kriser, regionalt eller nationellt, i linje med MSB´s föreskrifter och rekommendationer            

  • KRISLEDNING UTBILDNING - VIDAREUTBILDA KRISLEDNINGSGRUPPEN OCH PRÖVA KRISPLANER, FÖREBEREDELSER OCH ORGANISATIONEN MED ENKLARE ÖVNINGAR
  • KRISLEDNING ÖVNING - ÖVA ELLER PRÖVA ORGANISATIONENS KRISLEDNINGSGRUPP MED SKRÄDDARSYDDA OCH REALISTISKA SCENARIO OCH INSPEL MED FILMER, MEDIA, SKÅDESPELARE OCH ÖVNINGSPLATTFORMAR MED SOCIAL MEDIA, INTERNET OCH INTRANÄT
  • KRISKOMMUNIKATION & MEDIATRÄNING - UTBILDA OCH ÖVA ORGANISATIONENS KRISKOMMUNIKATION MED SKRÄDDARSYDDA SCENARIO OCH INSPEL, PRESSKONFERANSER, INTERVJUER OCH ÖVNINGSPLATTFORM PÅ SOCIALA MEDIA
  • KRISBEREDSKAP UTBILDNING - ANPASSAD UTBILDNING FÖR AKTUELL ORGANISATION MED LÄMPLIGA FÖRBEREDELSER FÖR OPTIMAL KRISBEREDSKAP OCH KONTINUITET
  • KRISBEREDSKAP ÖVNING - ANPASSAD ÖVNING SOM UTMANAR ORGANISATIONENS KRISBEREDSKAP. ÖVA ELLER PRÖVA VERKSAMHETENS KRISORGANISATION, RESURSER, TEKNIK OCH KRISPLANERING
  • KRISBEREDSKAP FÖRELÄSNING "BORTOM 72 TIMMAR" - VI FÖRELÄSER OM KRISBEREDSKAP BASERAT PÅ MSB´S RIKTLINJER KOMBINERAT MED VÅR EGEN ERFARENHET FRÅN MYNDIGHETER MED STORT OCH TYDLIGT ANSVAR VID SAMHÄLLSPÅVERKANDE OCH UTDRAGNA KRISER

Läs mer om respektive utbildning och övning nedan

 

  

”Väl förberedda och kunnigt genomförande med stor flexibilitet." 

Fredrik ToftBeredskapsstrateg

"Tydligt, klart och trovärdigt."

Anna GullbergHR Chef Skövde Kommun

"Bra utbildning/ övning som tydliggjorde brister i dokumentation, rutiner och kommunikation."

Bengt StenhammerAvdelningschef 

"Viktigt att öva. Trots svårt scenario hade vi roligt under tiden. Realistiskt scenario."

Eva Nilsson - Kommunikatör 

"Bra genomförande trots ganska kort förberedelsetid. Det märktes att ni är kunniga och har erfarenheter som är värdefulla."

Jonas Arlmark - Säkerhetschef Göteborg & Co

"Väldigt givande för mig som Polisområdeschef. Bra scenarion, bra diskussioner."

Jonas B, Pinsp - Insatschef

"Trevliga och pedagogiska föreläsare som är pålästa om de två olika evenemangen som sker samtidigt."

Denise Larsson - Platschef Europride Park

 

Produkter

Krisledning Övning

Anpassad krisövning för organisationer som vill öva eller pröva sin egen krisledningsförmåga. Enda sättet att upprätthålla en väl fungerande krisledningsorganisation är att öva med denna. NPA erbjuder dessa övningar som en metod att öva realistiskt och att säkerställa att organisationens krisledning och krisplanering fungerar.  Upplägg och metodik Innan utbildningen har vi en dialog där vi tittar på organisationens verksamhet, krisplaner och rutiner. Våra krisledningsövningar drivs av ett realistiskt scenario med trovärdiga[...]

Kriskommunikation - Mediaträning

Utbildning för alla som är företagsledare, chefer, talespersoner eller media-ansvariga och behöver utbildning eller träning på mediakontakter. Att veta hur man bör agera och uttala sig och att faktiskt kunna leverera detta är under stark press är två väldigt skilda saker. Att handskas med en slipad och påläst reporter, svara på vinklade frågor och bemöta anklagelser eller oförutsedda påståeenden med bibehållen trovärdighet är väldigt svårt. Om företaget dessutom upplever en kris där[...]

Krisberedskap Utbildning

Utbildning i utökad krisberedskap av våra erfarna och duktiga utbildare från Försvarsmakten. På denna utbildning ger vi deltagarna alternativt organisationen kunskap, praktiska färdigheter och stöd för att krisplanera för att kunna möta en allvarlig samhällspåverkande kris under en längre tid. Är ni en identifierad/ uttalad aktör i samhällets krisberedskap med behov utbilda personal eller ledning? Eller, är ni ett företag, en grupp eller en organisation med allmänt intresse för att stärka krisberedskapen? Beroende på önskemål[...]

Krisberedskap Övning

Övningar för organisationer som vill stresstesta och utvärdera sin krisplanering alternativt öva eller pröva sin förmåga avseende krisberedskap vid större samhällspåverkande kriser Vi tar fram en anpassad övning i dialog med uppdragsgivaren med tydlig syfte och målformulering. Oavsett om er organisation är en del i den nationella krisberedskapen eller inte så finns det stora vinster med att likrikta benämningar, metoder och rutiner. Våra övningar drivs av ett realistiskt scenario med trovärdiga inspel och vi använder fiktiva nyhetsinslag, fiktiv[...]

Krisberedskap Föreläsning - Bortom 72 timmar

Föreläsning om krisberedskap med vår kunniga föreläsare från Försvarsmakten och Polismyndigheten. Baseras på MSB´s material för krisplanering och utbildning kombinerat med fallstudier från händelser med stora samhällspåverakande kriser, material från Krisinformation.se, dinsäkerhet.se och egna erfarenheter. Omfattning Den allmänna krisberedskapen och rekommendationen att ha vitala förnödenheter för 72 timmar hemma är en mycket bra grundberedskap som ger ansvariga myndigheter och funktioner tid att mobilisera alla resurser vid en kris.[...]

Krisledning Utbildning och Övning

Utbildning i krisledning för organisationer som avser sätta upp en krisledningsgrupp eller vill kompetensutveckla och öka sin förmåga att hantera allvarliga händelser med en befintlig krisledningsorganisation. Effektiv krisledning handlar om att vara väl förberedd, rätt organiserad och ordentligt samövad. Är rollerna klara, alla rutiner och checklistor kända och alla ansvariga underrättade och mediatränade när krisen kommer så kommer organisationen att kunna hantera den med optimalt skydd för sina skyddsvärda intressen. Utbildningsmetodik Innan[...]

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 272700

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig