Nyheter

NPA välkomnar Mikael Jakobsson!

2018-12-17

NPA förstärker nu laget även på utbildningssidan och vi vill hälsa Mikael Jakobsson välkommen som marknadschef/senior konsult hos oss. Mikael har tidigare jobbat som yrkesofficer i Försvarsmakten i 15 år med bland annat utbildning och militärpolisiär säkerhetstjänst. Dessutom har han jobbat som frilansfotograf sedan 2009 och även studerat företagsekonomi med inriktning marknadsföring på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen!

NPA Välkomnar Ella & Rebecca!

2018-12-14

NPA välkomnar Ella Christensson och Rebecca Friberg som juniora konsulter och analytiker. Ella och Rebecca kommer förstärka vår marknadsavdelning med inriktning på analys, administration, affärsutveckling och kundrelationer. Varmt välkomna!

6000 kursdeltagare!

2018-12-12

Så här precis innan årsskiftet är vi oerhört stolta och glada över att passera numerären 6000 kursdeltagare på kortare eller längre utbildningar sen starten. Stort tack för alla givande möten, erfarenheter och engagemang ni visat och väl mött 2019!
 

Utbildning med Hyresgästföreningen

2018-12-03

Hyresgästföreningen Region Väst - NPA genomför just nu en utbildningsserie med fokus på trygghet, bemötande och säkerhet för dem som jobbar med uppsökande verksamhet och håller möten med offentligheten.

Utbildning för Klarna Bank

2018-11-27

Klarna Bank AB - Trygghetsutbildning för anställda som möter alla typer av besökare, inte sällan med frustrationer och ett ibland hotfullt beteende. Konsten att kombinera trygghet och gränser med empati och service. Teori och scenarioträning både fysiskt och i telefon när vi genomförde ”Trygga Receptionen” på huvudkontoret i veckan.

Krisledningsövning för Göteborgs Stad idrott & Förening

2018-11-21

Göteborgs Stad Idrott & Förening - Krisledningsutbildning och övning för förvaltningens krisgrupp genomförd med realistiska scenarion baserade på genomförd riskanalys och tillämpning av förvaltningens krisplan. Vi ser fram emot fortsatt samarbete kring krisplanering och övning.

Folktandvården Stockholm

2018-11-08

Ett empatiskt patient-bemötande och samtidigt tydliga gränser för kränkningar, ovidkommande tidstjuvar och hot. Utbildningen ”Trygga Vården” med fokus på konflikthantering och trygghet idag för Folktandvården i Stockholms Läns Landsting.

Hyresgästföreningen Väst!

2018-11-07

Konsten att kombinera hjärta och empati med gränser och optimalt agerande i alla situationer. Härligt att komma igång med vår verksamhetsanpassade utbildningsserie för Hyresgästföreningen i Göteborg! Vid fyra initiala tillfällen skall vi jobba med ett öppet och tryggt medlems -och besökarbemötande där vi utgår från organisationens värdegrund och interna rutiner. Utbildningen ”Trygg på jobbet” omfattar serviceinriktad konflikthantering, riskbedömning, säkerhetsmedvetande och agerande vid hot och våld. Vi tackar för förtroendet och en bra första dag tillsammans

Föreläsning för Skövde kommun

2018-11-06

Trevlig eftermiddag med föreläsning om konflikthantering och våra utbildningskoncept för 70-talet chefer, rektorer, pedagoger och andra anställda i Skövde. Tack ni som deltog för bra diskussioner och frågor.

GP uppmärksammar vår utbildningsinsats!

2018-11-02

Göteborgsposten uppmärksammar vår pågående utbildningsinsats för ökad säkerhet och trygghet på Gymnasier i Göteborg. Se artikeln HÄR

Skolsäkerhet för Hvitfeldtska Gymnasiet

2018-10-30

Utbildningsstart med skolsäkerhetsutbildning - PDV för Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg idag. Total skall 180 medarbetare på skolan genomgå vårt utbildningskoncept med teori och praktiska stationer

Skolsäkerhet för MTG Gymnasium

2018-10-26

NPA´s serie med skolsäkerhetsutbildningar fortsätter. I veckan på MTG - Motorbranschens Tekniska Gymnasium i Göteborg med alla anställda där. Vårt koncept omfattar både teori och praktiska stationer där vi övar inrymning/ barrikadering, sjukvård och som sista utväg nödvärn vid allvarlig incident med PDV - Pågående Dödligt Våld.

Trygg i telefon för MedMera bank

2018-10-17

Utbildningen "Trygg i telefon" omfattar både teori och praktisk träning och är framtagen för de som huvudsakligen jobbar med kundkontakt i telefon och möter missnöje, konflikter och hot. Idag mötte vi medarbetare och chefer på Medmera Banks kredit och säkerhetsavdelningar.
 

Krisledningsseminarium i Malmö

2018-10-16

Krisledningsseminarie idag i Malmö med företagsledare från region syd. Fokus på skyddsvärda intressen, planering, metodik, stödsystem och framtida behov och övningar. Vi tackar alla deltagare för en givande dag.

Workshop och föreläsning om VBE

2018-10-11

Vår serie med föreläsning och workshop kring Våldsbejakande Extremism fortsätter, denna gång i region Gävleborg. Två dagar med deltagare från Länsstyrelse, Regionen, Kommuner, Skolor och Polismyndigheten. Fokus på lägesbild, handlingsplan och konkreta åtgärder för att kunna varsebli, förebygga och hantera VBE tillsammans och i respektive verksamhet.

Ytterligare uppdrag inom skolsäkerhet

2018-10-08

Ytterligare uppdrag inom skolsäkerhet. NPA skall leverera en utbildningsserie till Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg för 180 anställda. Utbildningarna kommer genomföras under hösten och våren på både Svenska och Engelska och omfatta både teori och praktiska stationer med inrymnings -och barrikaderingsövningar, förmåga att hantera svårt skadade och självförsvar vid nödvärn.

NPA i tidningen Tandsköterskan!

2018-10-01

Mycket trevligt att Tidningen Tandsköterskan uppmärksammar vår anpassade utbildning; "Trygga Vården" som vi bland annat levererat till ett antal olika akuttandläkarmottagningar.

Utbildningar för Länsförsäkringar Kalmar

2018-09-27

Ny utbildningsserie till försäkringsbranschen, denna gång Länsförsäkringar i Kalmar Län, med anpassad utbildning i hot och våld samt kommunikation och konflikthantering. Många branschspecifika utmaningar och frågeställningar och praktisk scenarioträning för att ge deltagarna en bra "mental vaccinering" mot stressande situationer. Stort tack till alla som var med för engagerade och trevliga dagar!

Avtal med Change Group

2018-09-25

Change Group tecknar avtal med NPA som leverantör av rånsäkerhetsutbildningar för deras växlingskontor i Sverige! Avtalet löper på 5 år och omfattar all fysisk säkerhetsutbildning för kontorens medarbetare. Utbildningskonceptet omfattar hela skala av incidenter från konflikter till våldsamma rånförsök. Vi tackar för uppdraget och förtroendet.

Utbildningen Trygg Kollektivtrafik

2018-09-20

En yrkesförare i kollektivtrafiken har en särskilt utsatt tjänst med stora passagerarflöden, ensamarbete och inte sällan en exponering för hot och våld. Vi har igår levererat vår yrkesanpassade utbildning "Trygg Kollektivtrafik" till en pilotgrupp hos stor aktör med fokus på alla specifika utmaningar och den legala särställning med ökade möjligheter som förarna har i lagen om kollektivtrafik. En mycket givande dag där deltagarnas omfattande yrkeslivserfarenhet ytterligare vässar relevansen i konceptet. Stort tack alla som var med!

Skolsäkerhetsutbildning i Dingle

2018-09-16

Vad har lärare och rektorer för rättigheter och möjligheter i skollagen att hantera otryggheter och störande beteende? Bra och lösningsorienterade diskussioner med fokus på praktiska metoder när vi levererade vår utbildning ”Trygga Skolan” i veckan i Dingle. Vi ser nu fram emot en serie skolsäkerhetutbildningar för Munkedals kommun under hösten och våren!

Nytt uppdrag för Göteborgs stad

2018-09-11

Nytt uppdrag för Göteborgs Stad genomfört. Anpassad Trygghetsutbildning för ett antal av av Kretslopp och Vattens Fixotek och Aktivitetshus. Vi tackar för en bra dag och alla deltagare för allt ni delade med er av och ett härligt engagemang!

Utbildningen Trygga Området

2018-09-06

Ny leverans av anpassad utbildning till ett större bostadsbolag. "Trygga Området" är en utbildning särskilt anpassad för de som jobbar i en utomhusmiljö eller med förvaltning. En skräddarsydd hot och våldsutbildning som även omfattar kunskap och praktiska förebyggande åtgärder för att undvika personskador vid påträffande av potentiellt farliga explosiva objekt, olagliga substanser eller vapen. Utbildningen är framtagen i samråd med ansvarig myndighet och certifierade ammunitionsröjare från Försvarsmakten.

Ny serie med Gruppdynamik

2018-09-03

Ny serie med NPA’s kurs ”Gruppdynamik för optimal arbetsmiljö” genomförs just nu på ett antal verksamhetsställen i Stockholmsområdet. Fokus ligger på ett ge grupperna kunskap och praktiska verktyg för att kunna hantera interna friktioner, konflikter och problem med en öppen och trygg kultur och ett lösningsorienterat mindset. Teori kombineras med intensiva praktiska övningar som leds av en psykoterapeut

Utbildningar för Skövde kommun

2018-08-21

Konsten att kombinera en öppen och välkomnande attityd mot besökare och kunder med optimal trygghet och en säker arbetsmiljö för personalen. Två intensiva heldagar med kursdeltagare från Arena Skövde, Kommunens kontaktcenter, Bibliotek och från olika förvaltningar med fokus på just de specifika utmaningar som respektive verksamhet möter i sin yrkesutövning. Vi tackar för förtroendet och fin feedback!

Fler skolsäkerhets- utbildningar!

2018-08-15

Serien med skolsäkerhetsutbildningar fortsätter, denna vecka med två skolor och över 100 kursdeltagare. Stort tack till Victoriaskolan i Göteborg och Grillska gymnasiet i Örebro för förtroendet, bra diskussioner och stort engagemang! Läs mer om våra skolanpassade säkerhetsutbildningar "Trygga Skolan" och "Skolsäkerhetsutbildning - PDV" på hemsidan

Krisledningsövning - Europride 2018

2018-08-06

Krisledningsutbildning och krisövning inför Europride/ Westpride/ Kulturkalaset i Göteborg. NPA har just genomfört en krisledningsutbildning och övning på uppdrag av Göteborg & Co med alla inblandade inför Europride i Göteborg. Stort tack för förtroendet och till alla deltagare från Europride, Göteborg & Co, Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Kulturkalaset, Westpride, Trafikkontoret och Nokas m.fl. Mycket erfarenhet och bra diskussioner, bra kunskaps- överspridning och nyttiga slutsatser!

Nytt samarbete med Axel Group

2018-06-29

Nytt och viktigt samarbete för NPA! En aktuell utbildning som vi i dagsläget levererar till ett antal politiska organisationer är "Trygg Politiker" för offentliga personer med politiska uppdrag och där kan det ofta vara relevant med en larmlösning. För er som är i Almedalen kan jag rekommendera #personsäkerhetsbussen som står i Visby hamn på plats 52. Där kan ni får mer information om vårt samarbete, våra utbildningar och diskutera larmlösningar med Axel Groups team.

Krisövning inför Volvo Ocean Race

2018-06-11

Krisövning inför Volvo Ocean Race. Utmaningen att upptäcka, identifiera och förbereda sig för svårigheter och farligheter på hela skalan innan de inträffar och fungera som sammansatt organisation om krisen inträffar. NPA har just genomfört en stor krisledningsövning på uppdrag av Göteborg & Co med alla inblandade myndigheter och organisationer inför Volvo Ocean Race stopp i Göteborg. Stort tack för förtroendet och till alla deltagare från Göteborgs & Co, Polisen, Försvarsmakten, Räddningstjänsten, Älvstranden AB, Ledningsambulansen, VTS Göteborg, Göteborgs hamn, Trafikverket, Stadsledningskontoret, Securitas och GKSS. Mycket erfarenhet och klokskap, bra diskussioner och nyttiga slutsatser!

NPA vann ännu en upphandling inom skolsäkerhet

2018-06-07

NPA vann i veckan ännu en upphandling omfattande ett större utbildningsuppdrag inom skolsäkerhet, denna gång från utbildningsförvaltningen i Göteborg. Uppdraget sträcker sig till 2021 och omfattar en helhetslösning vad gäller utbildningar för en tryggare skolmiljö. Förutom skolsäkerhet vid PDV- Pågående Dödligt Våld i två steg, kommer utbildningar i hot & våld, konflikthantering, självförsvar och våldsbejakande extremism genomföras. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot leveransstarten efter sommaren! 

Utbildningsserie - "Gruppdynamik för optimal arbetsmiljö"

2018-05-31

NPA’s kurs ”Gruppdynamik för optimal arbetsmiljö” genomförs just nu med en ny serie utbildningar på ett antal verksamhetsställen i Stockholmsområdet och efter sommaren följer ytterligare en serie om 10 tillfällen. Fokus ligger på ett ge grupperna kunskap och praktiska verktyg för att kunna hantera interna friktioner, konflikter och problem med en öppen och trygg kultur och lösningsorienterat mindset. Teori kombineras med intensiva praktiska övningar som leds av psykoterapeut. 

Fortsatt leverans till Friskis & Svettis Stockholm

2018-05-18

En trygghetsutbildning framtagen specifikt för personal på träningsanläggningar är ett bra exempel på när en specifik branschs särskilda utmaningar och en verksamhets värdegrund skall genomsyra ett utbildningskoncept. NPA har i veckan fortsatt att leverera vår anpassade utbildningsserie för Friskis & Svettis Stockholms anläggningspersonal. Uppdraget omfattar personal från alla 17 anläggningar och genomförs i två steg. Vi är stolta över det fortsatta förtroendet och tackar alla deltagare för det fina engagemanget, öppen attityd och bra dialoger! 

NPA levererar till Gothia Towers

2018-05-10

NPA är stolta över att ha fått uppdraget att leverera anpassade personalutbildningar till Gothia Towers inom hotellsäkerhet och trygghet. Med en branschgemensam grund i hotell och restaurangverksamhet har vi tagit fram och nu genomfört utbildningar anpassade specifikt för både uppdragsgivarens profil och för varje yrkeskategori. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot nästa serie utbildningar till hösten!

NPA vann upphandling i skolsäkerhet

2018-05-09

NPA vann i veckan upphandlingen i skolsäkerhetsutbildning från Munkedals kommun för både gymnasium och grundskolan. Uppdraget omfattar både teoretiska och praktiska moment. Vi ser fram emot leveransen och tackar för förtroendet! Läs mer om vårt erbjudande inom skolsäkerhet under Riskhantering och Trygghetsutbildning.

Krisledning för skolan

2018-05-02

Förmågan att kunna jobba effektivt tillsammans i en krisledningsgrupp vid svåra utmaningar med många pusselbitar kräver både kunskap och övning. Idag har NPA genomfört både krisledningsutbildning och utbildningen ”Trygga Skolan” för rektorer och chefer vid en Stockholmsbaserad skolstiftelse med flera verksamhetsställen.

Uppskattad utbildning - Trygga receptionen

2018-04-20

Konsten att kombinera värme och kyla. Varm i mötet med besökaren där receptionisten är kommunens/ företagets första intryck och kall med sinnesnärvaro och ett optimalt agerande vid hotfulla eller våldsamma incidenter. NPA har i veckan levererat den verksamhetsanpassade utbildningen "Trygga Receptionen" till både en kommun och ett privat företag med fokus på just de specifika utmaningar som respektive verksamhet möter. Hittills har vi nu fått förmånen att genomföra just denna utbildning till 10 kommuner och över 30 företag.

Uppdrag för försäkringsföretag

2018-04-18

En skräddarsydd utbildning kräver både dialog och kunskap om den aktuella branchens specifika utmaningar. NPA har idag levererat en specialanpassad utbildning för bank och försäkringsbranchen i Umeå.

Beställning av utbildningsserie

2018-04-13

NPA har idag fått uppdrag att genomföra en större serie utbildningar i personsäkerhet för politiskt aktiva inför valrörelsen. Flera olika partiorganisationer har nu bokat vår specialanpassade utbildning Trygg Politiker som bygger på Säkerhetspolisens underlag men innehåller fördjupningar och praktisk realistisk scenarioträning. Läs mer på vår hemsida

Utbildning på Sveavägen!

2018-04-12

Hur skall receptionspersonal agera för att kunna hantera hela skalan av otrevliga och hotfulla besökare med optimal säkerhet och trygghet? NPA’s skräddarsydda utbildning ”Trygga Receptionen” lär ut och övar på kommunikativa metoder, säkerhetsmedvetande och handlingsplaner vid allvarliga incidenter. I denna veckan hos kund på Sveavägen i Stockholm. 

Fler skolsäkerhetsutbildningar!

2018-04-06

Med rätt förberedelser, rätt mindset och realistiska övningsmoment kan skolor förbereda sig för allvarliga incidenter med PDV- Pågående Dödligt Våld. Idag genomförde NPA skolsäkerhetsutbildning med Schillerska Gymnasiet i Göteborg. Stort engagemang och bra diskussioner i kombination med fysiska övningar i självskydd, akut prehospitalt omhändertagande av allvarligt skadad och inrymning/ barrikadering.

Från hot till allvarlig incident

2018-04-05

Vad gör ni på din arbetsplats om det kommer in en beväpnad besökare och söker någon specifik medarbetare på företaget? NPA har levererat en anpassad säkerhetsutbildning för oljebranschen omfattande bland annat juridik, riskanalys, säkerhetsmedvetande, konflikthantering och agerande vid allvarliga incidenter.

Föreläsning och workshop om VBE

2018-03-23

NPA fortsätter vår serie med föreläsning och workshop om våldsbejakande extremism. Alla deltagare får med sig ett stöd för fortsatt arbete med handlingsplan och lägesbild samt konkreta tips, gällande lagrum och identifierade svårigheter och möjligheter

Ny medarbetare på NPA!

2018-03-18

NPA välkomnar Måns Åberg som senior konsult. Måns är utbildad jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning i olika chefs- och specialist funktioner samt mycket god kunskap om politiskt styrd verksamhet. Han kommer närmast från en tjänst som VD i näringslivet. Måns är en mycket bra förstärkning till vårt kunderbjudande inom utbildning och rådgivning. Välkommen!

Krisledningsutbildning!

2018-03-13

NPA levererar just nu krisledningsutbildningar och övningar med realistiska inspel till en rad ledningsgrupper. Vad gör ert företag vid en allvarlig kris? Vem tar ansvar för vad? Hur skall organisationen se ut? Vad har ni för krisplan? Vilka är företagets skyddsvärda intressen?

Ny utbildning - Trygg Politiker

2018-03-05

Ny utbildning på NPA: Trygg Politiker- Säkerhetsutbildning för dig som är politiskt aktiv baserad på Säkerhetspolisens utbildningsmaterial. Vi kombinerar teoretisk kunskap med praktiska scenario -och varseblivningsövningar för att ge en optimal utbildningseffekt.

Utbildning i hotellsäkerhet

2018-02-28

Vilka är era upplevelser på arbetsplatsen vad gäller hot och våld? Vad är vanligast, svårast, jobbigast och farligast att hantera? Bra diskussioner på gårdagens öppna utbildning i hot, våld och konflikthantering för personal i hotellmiljö

Ny utbildning i sekundär traumatisering!

2018-02-26

Ny utbildning hos NPA: Utbildning i att hantera sekundär traumatisering för särskilt utsatta yrkesgrupper. Läs mer på hemsidan!

Haninge kommun

2018-02-08

NPA fortsätter leverera säkerhetsutbildning till alla kommunens förvaltningar med start nu och en ny serie tillfällen i vår. Väl mött alla deltagare! 

Ny medarbetare på NPA!

2018-02-05

Vi hälsar vår nya medarbetare Tomas Sjulander välkommen som senior konsult. Tomas har en bakgrund från Försvarsmakten/ MUST och seniora befattningar inom HR och Crises Management i näringslivet de senaste 20 åren. Tomas tillför värdefull kompetens och förmåga till NPA’s leverans inom utbildning och rådgivning och kommer driva affärsområdet krishantering omfattande krisberedskap och krisledningsövningar.

Staffanstorps kommun

2018-02-02

Nytt uppdrag för NPA i Skåne förra veckan. Vi tackar Staffanstorps kommun för uppdraget att genomföra en utbildningsdag med temat säkerhet och trygghet på arbetsplatsen. Givande dialog om de särskilda utmaningar som kommunens anställda möter i sin vardag och fokus på praktiska metoder. Bra jobbat alla deltagare!

Ny hemsida!

2018-01-26

NPA lanserar en ny hemsida anpassad för aktuell efterfrågan av utbildningsområden. Ökad trygghet och säkerhet med ökad kompetens och förmåga.

Rånsäkerhets- utbildning!

2018-01-24

Scenarioträning med skådespelare i en realitisk miljö är ett mycket bra sätt att på kort tid få en optimal effekt av en utbildning. Särskilt när ämnet avhandlar potentiellt traumatiska incidenter som till exempel rånförsök. I veckan har vi levererat rånsäkerhetsutbildning där vi använder NPA’s eget växlings/ bankkontor som inramning för de praktiska momenten. 

Årets första öppna utbildning!

2018-01-15

Årets första öppna utbildning är nu genomförd i Stockholm. Hur bör man hantera hot, våld och konflikter kombinerat med deltagaranpassad scenarioträning för de som jobbar med besökare/ gäster och de specifika utmaningar som detta innebär. Stort tack till @elitehotelsofsweden för fin service och mycket trevliga och lämpliga lokaler. Se hemsidan för fler utbildningstillfällen

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

2017-12-24

Nordic Protection Academy AB vill tacka alla kunder, kursdeltagare, samarbetspartners och följare för ett mycket givande 2017. Nu blickar vi fram mot ett spännande 2018 med nya projekt och tjänster och en rad kurstillfällen både i Sverige och utomlands. Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

NPA FIRAR 3000 NÖJDA KURSDELTAGARE!

2017-11-28

NPA firar nu 3000 nöjda kursdeltagare!! Tack alla kunder och uppdragsgivare för förtroendet och väl mött i framtiden!

UPPDRAG OM VBE FÖR STOCKHOLMS STAD

2017-11-14

NPA inleder idag en omfattande utbildningssatsning med Stockholms stad som uppdragsgivare. Anställda i staden ska utbildas om våldsbejakande extremism. Magnus Sandelin, journalist och författare samt erkänd expert inom ämnet, föreläser för 1600 medarbetare i Stockholm om detta viktiga ämne.

Utbildningar för Folktandvården Stockholm!

2017-10-04

Utbildningen ”Trygga vården” är speciellt anpassat för vårdpersonal som möter hot och våld. Vi tackar Folktandvården Stockholm för ytterligare uppdrag och ser fram emot fortsättningen!

Utbildningsserie Länsförsäkringar Skåne!

2017-10-02

NPA har precis avslutat en skåneturné där vi jobbat med 200 kursdeltagare från sex kontor inom bank och försäkring. Ökad trygghet och säkerhet med bra rutiner, ökat säkerhetsmedvetande och kunskap om agerande vid hot och våld. Bra jobbat alla deltagare!

Utbildningsdagar på Gothia Towers

2017-09-22

Hur bemöter man en hotfull eller våldsam gäst med bästa resultat? Vad säger lagen och hur hanterar man situationen praktiskt? Höstens utbildningsserie i kommunikation och konflikthantering fortsätter. Vi tackar Gothia Towers för förtroendet och alla engagerade deltagare för era insatser!

Höstens skolsäkerhetsutbildningar har startat!

2017-08-21

Höstens serie med teoretisk och praktisk skolsäkerhetsutbildning har nu startat med Bernadotte, Munkebäcks och Katrinelundsgymnasierna. Bra jobbat alla deltagare!

Utbildning för Järfälla kommun

2017-06-01

Vi tackar Järfälla kommun för förtroendet att genomföra säkerhetsutbildning med personalen i receptionen och servicecentret. "Trygga receptionen" omfattar yrkesanpassad teori och praktik med scenarioträning som bygger på autentiska händelser och incidenter.

Utbildning för Folktandvården Stockholm

2017-05-31

Vi tackar Folktandvården Stockholm för förtroendet att leverera skräddarsydda säkerhetsutbildningar särskilt anpassade för vården. Kommunikation och konflikthantering med kulturell förståelse och tolkanvändning

Säkerhetsutbildning Terrorism

2017-05-25

NPA genomför just nu ett flertal teoretiska/ praktiska säkerhetsutbildningar som tränar och förbereder våra kunder inför samtidens stora utmaningar vad gäller allvarliga väpnade och våldsamma incidenter. Förbereda sig på det värsta och jobba tillsammans för ökad trygghet, ökat säkerhetsmedvetande och optimalt agerande.

Vårens CPO deltagare klarade certifieringen!

2017-05-10

Efter nio veckors studier och en intensiv sluthelg vill vi gratulera våra nya CPO certifierade deltagare, bra jobbat!
Läs mer om utbildningen HÄR

Säkerhetsutbildningar för Renova Miljö AB

2017-05-04

Nu i veckan startade vår utbildningsserie för personal som jobbar på återvinningscentraler där det kan vara en utsatt arbetsmiljö. NPA levererar säkerhetsutbildningar omfattande hantering av hot och våld, kommunikation och konflikthantering för Renova Miljö. Vi tackar för förtroendet Renova AB!

NPA vann upphandling i skolsäkerhetsutbildning!

2017-04-24

NPA vann upphandlingen från Göteborgs stad och har nu genomfört utbildningar i skolsäkerhet och PDV-Pågående Dödligt Våld på fyra centrala gymnasium. Ett glädjande stort engagemang och intresse från alla deltagare! Vi tackar för förtroendet och ser fram emot fortsättningen. Läs mer om vårt utbildningskoncept HÄR

Utbildning - Arbeta i riskzon

2017-04-04

NPA´s HEAT3S utbildning våren 2017 på Malta är nu genomförd. Hostile Environment Awareness Training 3S - Safety Security and Survival på land och till sjöss. Utbildning i att verka och jobba i högriskområde som krigs eller konfliktzon med maximal säkerhet och veta hur man skall överleva vid väpnad eller explosiv attack, allvarlig kroppsskada eller kidnappningsförsök. 7 mycket intensiva och utmanande dygn som avslutades med en flykt och evakueringsövning.

Kursstart för vårens CPO!

2017-02-18

Kursstart för vårens CPO i helgen med tio engagerade deltagare. Nu blir det full fart i två månader till examen! Nästa kurstillfälle kommer till hösten.

Säkerhetsutbildning för HVB hem

2017-01-30

NPA tackar Säffle kommun för förtroendet att utbilda er HVB personal. Givande dagar med engagerade, positiva och driftiga deltagare

Ny utbildning för Friskis & Svettis

2017-01-15

Nytt år och vi fortsätter vår serie med säkerhetsutbildningar för Friskis och Svettis föreningar, denna gång i Landskrona! Bra jobbat alla deltagare!

God jul och gott nytt år!

2016-12-23

Vi önskar alla våra kunder, vänner och kursdeltagare en god jul och ett gott nytt år, väl mött 2017!

Våldsbejakande extremism och radikalisering

2016-12-08

Nu genomför vi en serie utbildningar om våldsbejakande extremism under ett par veckor för anställda i Sigtuna kommun.

Öppna utbildningar 2017

2016-12-05

NPA har nu släppt alla öppna utbildningsstarter för 2017, se kursdatum i menyn. 

Höstens utbildning i utredning & spaning avslutad

2016-10-23

Höstens utbildning i utredning och spaning i urban miljö för operatörer i säkerhetsbranschen är nu avslutad efter en längre uppdragsbaserad slutövning. Bra jobbat alla deltagare. 

Utbildning med Friskis & Svettis i Åkersberga

2016-10-03

I helgen genomförde NPA säkerhetsutbildning med ett härligt gäng från Friskis & Svettis i Åkersberga. Hantera hot och våld i arbetsmiljön, säkerhetsmedvetande, riskhantering och agerande vid allvarliga incidenter. Teori och scenarioträning med skådespelare där deltagarna fick träna praktiskt. Tack alla deltagare!

Säkerhetsutbildingar för kommuner

2016-09-16

Intensiv period med utbildningar efter sommaren. Bland annat har vi genomfört utbildning i hot och våld med Burlövs, Skedala och Kävlinge kommun. Vi tackar för förtroendet!

CPO HT 2016 - Anmälan öppen

2016-07-12

Anmälan till höstens CPO 2016 är nu öppen! CPO - Certified Protection Officer är en utbildning för dig som jobbar med säkerhet och vill öka och bredda din kunskap, skaffa dig en internationellt erkänd certifiering och öka möjligheten att gå vidare i karriären. Studieträffar, distansutbildning och online mentorstöd. Kursträffarna genomförs i Göteborg på Elite hotell Park Avenue

Säkerhetsutbildning för Umeå kommun

2016-06-21

NPA har genomfört utbildning för säkrare arbetsmiljö med både teori och scenarioträning med ett antal avdelningar från Umeå kommun. Vi tackar för förtroendet och ett härligt engagemang från alla deltagare!

CPO kursen VT 2016 certifierad!

2016-06-03

Vårens Certified Protection Officer utbildning avslutades i helgen med en lyckad certifiering. Grattis och bra jobbat alla deltagare!
Höstens utbildningsomgång annonseras snart här och på facebook sidan

Utrednings och spaningsutbildning

2016-06-01

NPA har nu genomfört en sjudagars grundutbildning i utredning och spaning för operatörer i säkerhetsbranschen och deltagare från en svensk myndighet. Grunder utredningsfoto, teknisk utrustning for dold dokumentation, spaningsinstruktion och rapportering, fast spaning samt efterföljande rörlig spaning i urban miljö till fots och med fordon. En utmanande och intensiv utbildning ledd av vår kurschef med lång erfarenhet från en brittisk myndighet med inrikes säkerhet som huvuduppgift. Nästa kurstillfälle kommer till hösten, aviseras här och på Facebook sidan.

Utbildning för Friskis&Svettis Stockholm

2016-05-20

NPA är stolta över att fått förtroendet att utbilda personal från alla anläggningar i Friskis&Svettis Stockholm. Hantera hot och våld, effektiv kommunikation, säkerhetsmedvetande och mental hälsa. Teori och scenarioträning för en tryggare arbetsplats. Tack alla kursdeltagare för engagemang och inlevelse!

Agera rätt vid dödligt våld i skolan!

2016-04-27

Utbildning för ökad säkerhet i skolmiljön för personal och elever! NPA har startat utbildningar enligt konceptet F.E.G.I.S™ Fly-Evakuera-Göm dig-Informera-Slåss för att hantera grovt våld i skolan, skydda kollegor och elever, förstå bakgrund, indikatorer och modus hos gärningsmän och agera rätt när Polis anländer.

Trygga receptionen - utbildning

2016-04-15

NPA tackar Saint Gobain Ecophon för förtroendet! Säkerhetsutbildning för personal som jobbar i reception och i logistikfunktionen. Hantera konflikter, hot och våld optimalt och säkert.

Säkerhetsutbildning för HVB hem

2016-04-08

NPA genomför just nu säkerhetsutbildning för personal som jobbar på HVB hem. Fokus på effektiv kommunikation, kunskap om hotbild, kulturell förståelse, säkerhetsmedvetande, riskanalys samt anpassat självskydd för vårdpersonal

Kursstart för vårens CPO kurs!

2016-03-28

Nu har vårens CPO kurs startat med 12 engagerade deltagare. Under nio veckor kommer de få en fördjupad och breddad kunskap om säkerhet och säkerhetsbranschen.

Nytt samarbete - överfallslarm i telefonen

2016-03-18

NPA är stolta över att presentera vårt samarbete med Alerty™. Ett marknadsledande personlarm till smartphones anpassat för våra kunder. Smidigt, flexibelt och säkert med en diskret blåtandsknapp som tillbehör.

FPP™ - Utbildning i akut omhändertagande

2016-01-30

NPA har nu genomfört en uppskattad FPP™ - Först På Plats utbildning med 24 operatörer och säkerhetspersonal. Utbildningen fokuserar på ett kvalificerat akut första omhändertagande vid allvarliga trauma som knivskador, skottskador samt skador orsakade av explosion

Krisledningsövning med ledningsgrupp

2015-12-08

NPA har nu genomfört en intensiv och realistisk övning i krisledning vid allvarlig incident eller överfört terror- hot med engagerade och intresserade deltagare.

CPO kursen 2015 examinerad

2015-11-30

CPO kursen 2015 avslutad med en intensiv hel- helg och examen. Certified Protection Officer utbildningen riktar sig till de som vill utvecklas vidare i karriären med en internationellt erkänd certifiering inom säkerhet.

Seminarie om hot & våld på Oslos Handelskammare

2015-09-24

NPA har nu genomfört ett Intressant och givande seminarium på Oslos Handelskammare med 50 butiks och regionschefer i detaljhandeln om hot, våld och rån samt interna oegentligheter. Engagerade deltagare, bra diskussioner och upplägg inför kommande utbildningar.

NPA genomför utbildningsprogram med Renova

2015-09-22

NPA genomför just nu ett utbildningsprogram med Renova Miljö. REO - Riskminimering Explosiva objekt; Fokus på en ökad förmåga att upptäcka potentiellt farliga explosiva objekt, minimera riskerna och genomföra rätt åtgärder internt och vid samverkan med Polis. 

Läs mer om utbildningen HÄR

MSO - Maritime Security Operator

2015-08-12

Har du rätt bakgrund och vill prova något nytt? NPA lanserar MSO- Maritime Security Operator kurs för de som vill jobba med skydd av fartyg i högriskområden. Två veckors intensiv utbildning ger alla internationellt erkända yrkesspecifika certifikat som industrin kräver. 1. MSO Certificate (modelcourse C&G 8269), 2.STCW 95 - Basic Safety certifikat, 3.MFCC Maritime Firearms Competency Certificate.

Läs mer om detta HÄR

Konverteringskurs - Väktare till Norsk Vekter

2015-07-21

NPA erbjuder efter sommaren och i höst en konverteringskurs för Väktarutbildad personal som vill jobba i Norge som Vekter. Information och anmälan på hemsidan under kategorin Yrkesutbildningar. Läs mer HÄR

CPO - Certified Protection Officer

2015-07-17

NPA Lanserar CPO -Certified Protection Officer utbildning i samarbete med IFPO Europe. kursstart 2015-09-03 i Göteborg. En bra utbildning för individer som börjat arbeta med säkerhet och vill skaffa sig en bra grundläggande generell kunskap och certifiering att bygga sin karriär på. Läs mer under yrkesutbildning

Nya utbildningar på NPA: QT - Qualification Training

2015-06-08

Nya kurser på Nordic Protection Academy i samarbete med Adapt. Utbildningar i hur man skall träna och äta för alla som vill söka sig till Polisen, Försvarsmakten eller Räddningstjänsten men behöver träna för att uppfylla de fysiska kraven! Läs mer HÄR

Vi stödjer våra utlandsveteraner

2015-05-29

Nordic Protection Academy är stolt och engagerad företagspartner och stödjer gula bandet och våra utlandsveteraner!

Utbildning i Immaterialrätt och Piratkopiering

2015-05-18

Nordic Protection Academy genomför utbildning i Immaterialrätt och hur man upptäcker piratkopiering på ett antal kända varumärken och produkter. 

Maritime Security och PFSO kurs i Dubai

2015-04-08

NPA har genomfört företagets första utbildning utomlands med 10 deltagare från Nigerian Port Authority. Maritim säkerhet med inriktning på skydd mot okonventionalla hot och PFSO - Port Facility Security Officer utbildning

 

NPA´s nya hemsida lanserad!

2015-03-17

Nordic protection Academy´s nya hemsida är nu publicerad. Vi erbjuder över 50 kortare och längre kurser och utbildningar i 10 olika kategorier. 

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 225544

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig