WHAT does our CUSTOMERS think?

”En mycket viktig och väl genomförd utbildningsinsats för oss som innehöll realistiska inslag med skådespelare. Denna utbildning uppskattades enormt av våra medarbetare. Jag kan varmt rekommendera NPA.”

Nina Fagerholm

Verksamhetschef Friskis & Svettis Stockholm

”Utbildningen var mycket uppskattad lärare, rektorer och personal. Teori varvades på ett bra sätt med praktiska övningar. Trots ett otroligt svårt område lyckades NPA få alla deltagare att känna sig fysiskt och psykiskt förberedda för att agera på rätt sätt i händelse av en krissituation.”

Camilla Ahlin

Rektor Bernadottegymnasiet

 

”NPA har gett oss en genomtänkt och lärorik säkerhetsutbildning, där kombinationen av teori, praktik och psykologi ger våra anställda en ökad trygghet såväl som verktyg att hantera situationer som kan uppstå."

Anitha Havaas

Säkerhetskoordinator Klarna Finans 

”Efter fem timmar i NPAs klor så har mina medarbetare fått en grundtrygghet när vi möter kommunmedborgarna, vilket i vårt fall sker dygnet runt och överallt.” ”Upplägget var tempofyllt och kursledarna vävde på ett skickligt sätt in vår egen erfarenhet och oro i såväl föreläsning som övning.”

Mattias Wikholm

Enhetschef, VA Haninge kommun

 

”Kommunens förvaltningar hade mycket stor nytta av Magnus Sandelins föreläsningar och vi såg konkreta resultat i att våra medarbetares kunskaper om våldsbejakande extremism ökade.” 

Helen Kavanagh Berglund

Biträdande kommundirektör Sigtuna kommun

 

”Jättebra utbildning för både chefer och medarbetare. Med rutinerade och engagerade instruktörer genomfördes teori, praktik och scenarioträning på ett mycket proffsigt sätt.”

 Ingvar Johansson

Kontorschef Länsförsäkringar Skåne

 ”En utmärkt utbildning där "casen" som testades var mycket nyttiga och visar på situationer som verkligen kan hända. Det får en att tänka till på ett annat sätt hur man kan agera när/om det verkligen händer!”

 André Höglund

Träningsansvarig Gym FS Örebro

 ”Jag rekommenderar gärna utbildningen. Den utgick från väldigt vardagsnära situationer och hade moment med skådespelare som våra medarbetarna fick träna praktiskt i. Våra medarbetare känner sig nu tryggare och bättre rustade för att möta hotfulla situationer."

 Niclas Wollard

Kontorschef Länsförsäkringar Lund 

 

 ”Under hösten 2017 genomförde NPA en utbildningsinsats avseende våldsbejakande extremism i Stockholm stad. Insatsen omfattade sju tillfällen och över 1600 medarbetare deltog. – Utbildningen var välplanerad, väl genomförd och i linje med det vi efterfrågat.”

 Christina Kiernan

Samordnare mot Våldsbejakande Extremism Stockholms Stad

 ”En utbildning [PDV – Skolsäkerhetsutbildning] som lyfter fram vikten av säkerhet och handlingskraft i skolan”.

Bengt Broberg

Rektor Munkebäcksgymnasiet

”Tack för en jätte uppskattad och bra utbildning som täckte det mesta , rekommenderar varmt det till de flesta företag och medarbetare som är i kontakt med olika människor från hela världen”

Saideh Solimani

Klinikchef Folktandvården Tensta & Rinkeby

 ”En skräddarsydd rånsäkerhets- utbildning med realism och proffsigt agerande genom hela utbildningen med agerande och metoder som nu även visat sig fungera i en verklig rånsituation” 

Allan Pasic

Säkerhetschef Svea Exchange

 ”Vi var väldigt nöjda med er insats. Det kändes relevant och viktigt de delarna som var aktuella under dagen och vi kände oss mer rustade för eventuella kriser efter dagens slut. Rekommenderar utbildningen i skolsäkerhet för andra ledningsgrupper.”

Amela Filipovic

Rektor Hvitfeldtska Gymnasiet

"Gillade kombinationen med föreläsning och praktisk övning [...] Grymt bra och behagliga föreläsare med många egna exempel inte några jag har hört på stan utan riktigt bra tänkvärda exempel. Tack för att ni gav oss verktyg så att vi kan göra ett ännu bättre jobb. Toppklass"

Christopher De Flon

Miljökommunikatör Renova

 ”Mycket bra kursledare med god kompetens och förmåga att nå fram under kursen! Fick enormt mycket inspiration och känner att jag fått med mig väldigt mycket positivt.”

Bisar Tuysuz

Biståndshandläggare Haninge kommun

”Magnus Sandelins översikt och fördjupning i den svenska jihadismens framväxt och utveckling är både spännande och bildande. Vår organisation har fått en mycket bra kunskapsbas att fortsätta sitt arbete utifrån.”

Daniel Levin

Programchef Bokmässan

”Säkerhetsutbildningen har bidragit till en tryggare personalstyrka. Vi har nu mer kunskap om hur vi ska hantera hotfulla situationer på ett säkert sätt.”

Karin Blomdell

Teamleader Reception Saint Gobain Ecophon

 "Bra säkerhetsutbildning som var anpassad till vår verksamhet. De praktiska övningarna kändes verkliga. Bra med resonemanget som följde efter varje övning. Proffsiga kursledare som fångade vår fulla uppmärksamhet under hela utbildningen."

Helena Ståhl

Kundtjänstchef Östhammar Direkt

”Skräddarsydd uppskattad utbildning om hotfulla situationer och genomgång av våra arbetsplatsers möblering. Vi fick en "verktygslåda" av erfarenhet, så nu kan lugnet råda."

Gunnel Thorén

 Enhetschef Umeå kommun

”NPA har gett oss en genomtänkt och lärorik säkerhetsutbildning, där kombinationen av teori, praktik ger en bra grund för att hantera svåra situationer." 

Mats Winqvist

Rektor Elitidrott Katrinelundsgymnasiet

current and POPULAR courses

Trygg Kollektivtrafik - Hantera hot och våld ombord

Hantera konflikter, våld och hot på tåg, spårvagnar och bussar. Personal som tjänstgör i kollektivtrafiken såsom förare, tågvärdar, och kontrollanter löper en klart förhöjd risk att utsättas för våld och hot i sin arbetsmiljö. Att jobba, ofta ensam, och möta passagerare nattetid och ibland i påverkat eller aggressivt tillstånd innebär givetvis stora risker. Det har också tyvärr inträffat ett antal uppmärksammade fall med våld och brutala överfall. NPA har med anledning av detta tagit fram en särskild[...]

Trygga butiken - Hantera hot, våld och rån i handeln

Trygga Butiken - förebygg och hantera konflikter, missnöje, rån, våld och hot. Förebygg och förbered ert företag och er personal inför allvarliga och traumatiska händelser med denna utbildning. Vi ger er verktyg för att effektivt bemöta och hantera en otrevlig, hotfull eller våldsam händelse och minimera den fysiska och mentala risken för er personal.  Utbildningsmetodik Vi kombinerar teori med yrkes och branschanpassad scenarioträning där deltagarna får öva under realistiska former. Genom att mentalt och praktiskt ha tränat på[...]

Skolsäkerhetsutbildning - PDV

Utbilda er personal i att agera korrekt och rädda liv vid våld och överfall eller pågående dödligt våld - PDV Utbildningen grundar sig i de riktlinjer och rekommendationer som skolverket och givit ut och svenska polisens taktik vid PDV - pågående dödligt våld samt det amerikanska konceptet ”Active shooter - Run Hide Fight” där NPA har tagit fram ett Svenskt koncept där vi särskiljer på flykt från det omedelbara hotet som alltid skall göras och evakuering ut ur byggnaden som alltid bör undvikas i det längsta. Förbered och[...]

Trygg på jobbet - Hantera hot & våld i arbetsmiljön

Anpassad utbildning i att hantera hot och våld med teori och praktisk scenarioträning som vi skräddarsyr efter deltagarnas och uppdragsgivarens aktuella hotbild, behov och farhågor. Vi har stor erfarenhet av att genomföra anpassade utbildningar för olika yrkeskategorier. En utbildning måste kännas relevant och bekant för deltagarna för att få optimal effekt. Vi skräddarsyr utbildningar inom hot och våld där arbetstagarnas upplevelser, erfarenheter och farhågor bemöts och arbetas in i de praktiska övningarna.  Nyttan för ert företag[...]

Trygg Politiker

Teoretisk och praktisk säkerhetsutbildning för dig som är politiskt aktiv baserad på Säkerhetspolisens utbildningsmaterial, kända fallstudier och allmänna risker som offentlig person. "En tydligare polarisering i vårt samhälle, ett hårdare debattklimat och en ökad exponering av den enskilda personen. Till det kan tilläggas att hotbilden mot Sverige och svenska intressen har förändrats. Som politiker och offentlig person behöver du i dag tänka på säkerhet ur flera perspektiv" - Källa SÄPO´s Handbok i Personlig Säkerhet. NPA har tagit[...]

OUR COURSES AND EDUCATION

Trygghetsutbildning Hantera Hot och Våld

Tryggare & säkrare arbetsmiljö - Utbildningar i att hantera hot och våld med teori och praktisk scenarioträning.  

Riskhantering Förebygga och Agera

Utbildningar för att upptäcka, hantera, reducera eller eliminera specifika risker vid olika typer av hotbilder.        &

Affärssäkerhet Bakgrundskontroll och DD

Utbildningar som ger företag metoder för att skydda sig mot ekonomisk förlust och negativ påverkan på varumärket

Krisledning och Krisberedskap

Utbildningar och övningar för att förbereda eller fortbilda en organisation i att hantera påfrestande kriser optimalt och

Maritim säkerhet

Utbildningar som hanterar eller förebygger olika säkerhetsproblem och risker i den Maritima arenan.            

Sjukvård och mental hälsa

Sjukvårdsutbildningar för särskilt utsatta och exponerade tillfällen i tjänsten eller på resa.       

Resesäkerhets- utbildningar

Utbildning för resor i tjänsten och för tjänstgöring som Expat - Uppfyll "Duty Of Care" och Arbetsmiljölagens

HEAT - Hostile Environment Awareness Training

Utbildning för att kunna verka längre tid i högriskområden, exponera sig för faror för att nå ett mål eller

Yrkesutbildning

Utbildning för myndigheter, organisationer och företag i säkerhets- eller utredningsbranschen eller de som vill göra karriär

Specialutbildning

Specialutbildningar exklusivt för Myndigheter och Gothia Protection Groups avtalskunder - GPG On Call              

We are PROUD to work WITH

SVEA EXCHANGE 

FRISKIS & SVETTIS

HANINGE KOMMUN 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

STOCKHOLMS STAD

BURLÖVS KOMMUN

ÖSTHAMMARS KOMMUN

SAINT GOBAIN

RENOVA MILJÖ

VÄSTERÅS STAD

SIGTUNA KOMMUN

TULLVERKET

LO - LANDSORGANISATIONEN

SAMHALL AB

UMEÅ KOMMUN

NORDANSTIGS KOMMUN

ELITE HOTELS

GÖTEBORGS STAD

SÄFFLE KOMMUN

FÖRSVARSMAKTEN 

JULA AB

 JÄRFÄLLA KOMMUN

SIS 

LERUMS KOMMUN 

 RENOVA AB

ÄLVSTRANDEN AB 

 SOCIALDEMOKRATERNA HALLAND

 SKARA STIFT

 FOLKTANDVÅRDEN STOCKHOLM

LABANSKOLAN 

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig