VÅRA KURSER OCH UTBILDNINGAR

Trygghetsutbildning

Tryggare & säkrare arbetsmiljö - Utbildningar i att hantera hot och våld med teori och praktisk scenarioträning.  

Riskhantering

Utbildningar för att upptäcka, hantera, reducera eller eliminera specifika risker vid olika typer av hotbilder.        

Affärssäkerhet

Utbildningar som ger företag metoder för att skydda sig mot ekonomisk förlust och negativ påverkan på varumärket

Krishantering

Utbildningar för att förbereda sig och optimalt hantera påfrestande händelser, kriser och katastrofer.      

Sjukvård

Sjukvårdsutbildningar för särskilt utsatta och exponerade tillfällen i tjänsten eller på resa.       

Maritim säkerhet

Utbildningar som hanterar eller förebygger olika säkerhetsproblem och risker i den Maritima arenan.            

Resesäkerhet

Utbildningar som ger resenären optimala förutsättningar för en trygg, säker och effektiv affärsresa.    

Arbeta i Riskzon

Hostile Enviroment - Exponera sig för faror för att nå sitt mål eller ta kalkylerade risker i konflikt eller krigszon. 

Yrkesutbildning

Utbildning för myndigheter, organisationer och företag i säkerhets- eller utredningsbranschen eller de som vill göra karriär

Specialutbildning

Specialutbildningar exklusivt för Myndigheter och Gothia Protection Groups avtalskunder - GPG On Call              

Aktuella händelser

2017-04-24

NPA vann upphandling i skolsäkerhetsutbildning!

NPA vann upphandlingen från Göteborgs stad och har nu genomfört utbildningar i skolsäkerhet och PDV-Pågående Dödligt Våld på fyra centrala gymnasium.

Kurs:

Glömt lösenordet Registrera dig